Find højskole

Alle højskoler i alfabetisk orden

Handicappede på Højskole

Børn med på lange kurser

Konference- og udlejningsfaciliteter

Søg højskole/forstanderHvad er en højskole?

Danmark har omkring 70 kulturministerielt godkendte folkehøjskoler - som ofte blot kaldes for højskoler i daglig tale. Der er ingen eksamen forbundet med undervisningen, og der kræves ingen bestemte forudsætninger for at deltage. Højskolen er for alle.

Højskolerne - en mosaik
Omkring 70 folkehøjskoler er en del af HØJSKOLERNE. 1000 korte kurser. 300 valgfag på lange kurser.

En folkehøjskole er en kostskole, der giver rum for faglig fordybelse, personlig udvikling, engagement og virkelyst i et forpligtende fællesskab. Eleverne har undervisning, øver, læser, sover og spiser på højskolen i kursusforløb fra én uge til ti måneder. Den enkelte elev følger selvvalgt undervisning inden for fag som samfundsfag, humaniora, natur, kunst, idræt, musik mm.- alt sammen perspektiveret ind i en bredere kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Det man får med sig, kalder vi for: "Menneskelig Talentudvikling" som både er udvikling af det menneskelige talent (dannelse og medborgerskab) og  udvikling af sit eget talent - på en menneskelig måde (at finde det, du er god til - i kraft af fællesskabet).

Målgruppe og priser

Man skal være fyldt 16 for at komme på ungdomshøjskole og 17½ på andre højskoler. De unge søger fortrinsvis de længerevarende kurser, mens de voksne og børnefamilier for det meste deltager i de kortere kurser.

Prisen for kurser, der varer mere end 4 måneder er i gennemsnit omkring 1.500 kr. om ugen inkl. kost og logi. De korte kurser ligger omkring 4.500 kr. I prisen er der inkluderet et statstilskud.

Statstilskud til godkendte folkehøjskoler

Der gives statstilskud til de danske folkehøjskoler, som opfylder kravene i loven om folkehøjskoler. I loven står der bl.a. at højskolerne:

"...tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af kulturministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes aktiviteter skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag." Læs hele højskoleloven.

Kulturministeriet udarbejder på baggrund af finansloven et takstkatalog over statstilskuddet til de danske folkehøjskoler.

Der findes et væld af andre typer højskoler, som ikke er en del af HØJSKOLERNE (og FFD/Højskolernes Hus) - fx:

  • Handelshøjskoler
  • Professionshøjskoler
  • Ingeniørhøjskoler
  • Tandlægehøjskolen
  • Journalisthøjskolen
  • Daghøjskoler
  • Aftenhøjskoler
  • Højskoler i udlandet (Höjskolendk.dk, Zanzibar, Dansk Studiecenter, MS m.v.)
  • Kursuscentre med "højskolekurser" 

Højskolernes Hus

Alle kulturministerielt godkendte folkehøjskoler er en del af interesseorganisationen "Folkehøjskolernes Forening i Danmark" (FFD), som består af en bestyrelsen og et sekretariat: Højskolernes Hus. Husets medarbejdere og bestyrelsen arbejder for skoleformens udvikling, ved at:

Læs mere om Højskolernes Hus og Folkehøjskolernes Forening på FFD.dk.

Højskolernes indflydelse

Indflydelse på arbejdsmarkedet - Højskolerne bidrager til et omskifteligt arbejdsmarked ved, at eleverne lærer kunsten at netværke, perspektivere og turde tænke anderledes med et positivt blik for ny inspiration og nye ideer.

Indflydelse på uddannelse - Højskolerne bidrager til det formelle uddannelsessystem ved, at de enkelte elever udvikles som myndige og kritiske individer og afklares personligt og fagligt i retning mod et vellykket videre studieforløb.

Indflydelse på samfundsudviklingen - Højskolerne bidrager til den generelle samfundsudvikling ved at engagere eleverne i forhold, der rækker ud over dem selv. Højskolerne fungerer som lokale kraftcentre for en bredere diskussion af, hvor vi som samfund og som individer skal hen.

Læs mere om højskolernes positive indflydelse på dansk økonomi.

Find kurser og indhold
Find højskole

Alle højskoler i alfabetisk orden

Handicappede på Højskole

Børn med på lange kurser

Konference- og udlejningsfaciliteter

Søg højskole/forstander1-2 uger på højskole

2-10 mån. på højskole

Få et 2-minutters indblik i, hvad der foregår på de danske højskoler i løbet af et helt almindeligt døgn.

Følg os på Facebook

Tilmeld nyhedsbrev

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven