Unge kan opkvalificere sig til videregående uddannelse på højskolerne

Mange danske unge, der får afslag på drømmeuddannelsen, bruger perioden ind til næste ansøgningsrunde til at opkvalificere sig fagligt. Og udbyttet er stort, viser en undersøgelse foretaget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Sabbatår

Undersøgelsen, der er foretaget blandt godt 900 højskoleelever fra foråret 2015 af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, - viser, at eleverne får stort udbytte af et højskoleophold. Den viser, at de unge i meget høj grad har fagligt udbytte af et højskoleophold. Ud over at højskolen er personligt og socialt afklarende, giver den også ny viden og fagligt input til det videre studieforløb.

Forventningerne til fagligt udbytte bliver indfriet

Mere end 75 % af eleverne svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået indfriet deres forventninger til faglig opkvalificering i form af ny viden. Og over 60 % svarer, at de har fået indfriet deres forventninger til faglig opkvalificering i forhold til det kommende studie.

"Vi er glade for, at den enkelte elev i meget vid udstrækning får indfriet sine faglige forventninger til højskolen, men i et lidt bredere perspektiv selvfølgelig også for, at højskolen bidrager til at kvalificere de unge til deres videre studieforløb," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Højskole er god til at afklare

Samtidig har højskolerne en markant afklarende effekt for de unge i forhold til valg af studie, viser undersøgelsen. Over 65 % har fået indfriet deres forventninger til at blive mere klare på, i hvilken retning deres uddannelse skal gå.

Læs mere på www.hojskolerne.dk/uddannelse

Højskolerne i tal

De seneste mange år har der været en støt stigning i antallet af elever på højskolernes lange kurser. 

Årligt er ca. 44.000 mennesker på et højskoleophold på en af de i alt 67 højskoler i Danmark. Mere end 9.000 er på et langt ophold á 3-4 måneders varighed, mens det skønsmæssigt var ca. 25.000 på et sommerkursus sidste år. Resten fordeler sig på årets øvrige korte kurser.

Flere tal her: www.ffd.dk/information/statistik

Find kurser og indhold
Tilmeld nyhedsbrev

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven