Højskoler gode til at få unge tilbage i uddannelse

Ny rapport konkluderer, at højskoleophold har en meget positiv betydning for unge frafaldstruedes tilbagevenden til uddannelse. 78,6 % af de unge i undersøgelsen er enten i arbejde, i uddannelse eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

dialogmøde

Forskere har undersøgt, hvordan det er gået 300 unge, som er faldet ud af uddannelsessystemet, og som led i deres uddannelsesplan har været på højskole.

Rapporten peger på, at unge oplever højskolen som et frirum, der giver mulighed for at prøve sig selv af i trygge rammer. De unge finder ud af, at de faktisk "kan noget", selvom tidligere skoleerfaringer har overbevist dem om andet. Højskolen udvikler de unges følelse af kompetence - en faktor, der spiller en stor rolle for at kunne vælge uddannelse.

Tallene i rapporten viser, at 78,6 % af godt 300 unge, som har været igennem det såkaldte Kombinationsprojekt fra 2008 til 2013, enten er i arbejde, i uddannelse eller har fuldført en ungdomsuddannelse. 8,1 % har færdiggjort en ungdomsuddannelse, mens 61,6 % er i gang.

Heraf er de 48,2 % i gang med en erhvervsuddannelse. Derudover er 35,1 % af de beskæftigede unge i gang med en forberedende uddannelse.

Læs mere om undersøgelsen.

Find kurser og indhold
Tilmeld nyhedsbrev

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven