Vester Thorup Højskole

Vi har en kreativ linje med litteratur, musik og billedkunst på skemaet. Eleverne kommer til at lære om forskellige teorier, men kommer også til at arbejde eksperimenterende og kreativt i et fællesskab, hvor nye idéer kan få lov at udfolde sig.

Maxresdefault

Om skolen

Vester Thorup Højskoles fundamentale værdier er bredde og rummelighed, der udfoldes i et rum, hvor kreativitet og en eksperimenterende indstilling har de bedste betingelser. Det er vigtigt, at den enkelte elev kan udvikle sig i et forpligtende samvær med de øvrige elever og skolens personale. Gensidig respekt på tværs af forskelligheder er afgørende for at skabe et miljø, hvor alle kan føle, at de hører til fællesskabet, hvilket er fundamentet for at kunne forholde sig åbent og ansvarligt til såvel det lokale som det globale.

Respekt for vores omgivende natur er ligeledes en basal værdi for højskolens hele virke.

Der ligger ikke en bestemt partipolitisk eller religiøs overbevisning bag denne skole. Vi ser det tværtimod som en styrke, at der er plads til vidt forskellige synspunkter og holdninger. 


Vores kernefag

Billedkunst
Bæredygtighed og økologi
Friluftsliv
Jagt og fiskeri
Litteratur
Retorik
Skriveværksted
Musik
Outdoor
Samfund

Fag og emner

Vi har to linjer, en hav- og fiskerilinje og en kreativ linje med litteratur, billedkunst og musik. Vores undervisningstilbud bærer præg af de udfordringer, vi står over for i dag, hvor den helt store udfordring er klimaet.

Læs mere på vester-thorup-hojskole.dk


Praktiske informationer


  • Vester thorup slider   2
  • Vester thorup slider
  • Ns3a9015
  • Ns3a9118
  • Ns3a9143