Folkehøjskolernes internationale topmøde

Formålet med topmødet er at samle højskoleledere -praktikere og -promotorer fra hele verden for at danne netværk og afsøge fælles interesser for at agere sammen i en international folkehøjskolealliance.

Hvor & Hvornår?

Grundtvigs højskole 23.-28. september 2019

(23.-25. er programmet særligt tilrettelagt for internationale højskolepraktikere med fokus på den danske folkehøjskole. Fra den 25.-28. er der plads til yderligere 50 danske højskolefolk). 

Livslang læring

Grundtvigs dannelsesvisioner og fortolkningen via folkehøjskolen peger på tanken om, at vi alle har brug for noget at leve for, som hr. Kachi Ozumba (folkehøjskolepraktiker i Nigeria) opsummerer det, skal vi "uddanne ungdommen, ikke blot to make a living – but to live a life". Hermed bliver idealerne om voksenuddannelse centreret på en skole for livet; et liv, vi deler med hinanden.

I dag beskrives voksenuddannelse og livslang læring ofte af globale megatrends, som identificeres af professor Pasi Sahlberg som den globale uddannelsesreformbevægelse (GERM).

Disse initiativer støttes generelt af store organisationer som OECD og modtager betydelig finansiering og politisk opmærksomhed, men folkelig dannelse med vægt på demokrati, Bildung og spørgsmål om hvad det betyder at være menneske i en delt verden, overses ofte, når man diskuterer fremtiden for folkelig oplysning og voksenuddannelse.

Vi ønsker at imødegå denne opfattelse og sætte folkelig oplysning i spidsen for udviklingen af ​​en bæredygtig fremtid i en global verden.

Læs mere

Du kan læse mere på vores engelske hjemmeside, hvor baggrunden, formålet og programmet for topmødet er beskrevet.

Tilmeld dig topmødet her