Corona-orientering

Efter en midlertidig nedlukning siden 17. december, er højskolernes korte og lange kurser igen åbne fra søndag d. 16. januar. Højskoler glæder sig til at byde kursister og elever velkomne.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse de ændringer, coronavirus skaber på Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar. Vi opdaterer løbende.

Folkehøjskolernes Forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Spørgsmål og svar

Efter en nedlukning siden 17. december 2021, er alle højskoler igen åbne fra søndag d. 16. januar.

Du kan se mere om kurser for på landets højskoler her:

Lange kurser

Korte kurser

Ja, du kan godt tilmelde dig kurser på landets højskoler - både lange og korte.

Alle kurser gennemføres med fokus på de nye afstandskrav, rengøringskrav, hensyn til smittespredning, håndtering af sygdom m.m.

Er du i tvivl, så kontakt den højskole, du ønsker at tage et kursus hos eller kig nærmere på retningslinjerne for højskolerne.

Det er Kulturministeret, der sætter rammen for, hvordan man kan holde højskole og samtidig tage hensyn til smitte og sundhed efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der skal dog tages særlige hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger, hvilket kan føre til ændringer af kursusindhold, timetal og fysisk tilstedeværelse.

 

Hvis en elev bliver smittet, skal pgl. omgående gå i selvisolation og først vende tilbage, når pgl. har været symptomfri i 48 timer.

I forhold til selvisolation anbefaler Sundhedsstyrelsen, at ikke-færdigvaccinerede nærkontakter går i selvisolation og testes med en PCR-test på 4. og 6. dagen, mens vaccinerede (14 dage efter sidste anbefalede vaccination) opfordres til tests, men ikke behøver at gå i selvisolation

Alle smitteudbrud på højskolerne håndteres efter sundhedsstyrrelsens regler for smitteforbyggelse - og smittehåndtering

I retningslinjerne fra myndighederne står der følgende om aktiviteter for børn på korte kurser - fx på familiekurser:

  • Dagsaktiviteter for børn op til 18 år i forbindelse med afvikling af korte kurser kan organiseres i faste legegrupper med et fast antal ledere per gruppe, så længe forsamlingsforbuddene overholdes.
  • Der kan tages udgangspunkt i legegrupperne i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Anbefalingen om afstand skal så vidt muligt overholdes i legegrupperne. Hvor det ikke er muligt, anbefales der stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Dette gælder særligt i forbindelse med idræt og andre tilsvarende aktiviteter med bevægelse og/eller fysisk kontakt.
  • Blanding af børn mellem grupperne begrænses (red.: En gruppe eller primærgruppe kan bestå af op til 30 kursister/elever jf retningslinjerne). Børnene kan dog i mindre omfang samles på tværs, i det omfang det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt blandt andet i forhold til børnenes trivsel. Også her er det særligt vigtigt at efterleve anbefalinger om høj rengørings- og hygiejnestandard.
  • Aktiviteterne anbefales så vidt muligt tilrettelagt udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt, så mange børn ikke har aktiviteter på samme tid

Du skal være COVID-19 testet, inden du kommer på højskolen - og senest 72 timer inden start på højskolen. På den måde kan vi mindske sandsynligheden for, at der kommer smitte ind på højskolen.

Find det nærmeste testcenter på Sundhed.dk

På apotekerne kan du blive testet for antistoffer

Test under opholdet

Højskolerne er ikke længere forpligtet til at teste deres elever, men kan beslutte fortsat at gøre det. 

 

På et højskolekursus er du i trygge ramme. Alle er testet negativ, inden de starter, og på grund af Corona, er der minimal kontakt med omverdenen under dit kursus.

Det er med til at minimere risikoen for at få Corona betydeligt. Enkelte højskoler har dog måttet sende elever hjem i korte perioder som følge af smitte på et langt kursus. Dette er håndteret professionelt efter myndighedernes anbefalinger og Folkehøjskolernes Forenings vejledning ved smitteudbrud af Covid-19.

 

 

Vi opfordrer til, at du kommer til højskolen i bil, og hvis du kommer med offentlig transport, så rejs uden for myldretiden.

Du kan blive bedt om at ankomme i et bestemt tidsinterval, så vi undgår store forsamlinger ved modtagelsen. 

Højskoleophold er igen et anerkendelsesværdigt formål 

Et højskoleophold er et anerkendelsesværdigt formål. Det betyder, at højskoleelever igen kan rejse ind i landet. Indrejse kan dog kun ske fra orange eller gule lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Vær også opmærksom på de særlige regler for test og isolation i forbindelse med indrejse.

Læs mere om reglerne 

___

A danish folk high school program in Denmark is again on the list of worthy purposes for entry to Denmark. However there are still restrictions on travelling to Denmark from certain countries. Students residing in countries marked red in the map below will not be allowed to enter. Students from orange and yellow countries can enter. The map is updated every week. 

Find more information about entry to Denmark and the map showing which countries Denmark allows entry from 

Den enkelte højskole afgør selv, om deltagerbetalingen skal refunderes i tilfælde af, at elever må sendes hjem eller et højskoleophold helt afbrydes, grundet Corona.

Hvorvidt deltagerbetalingen refunderes vil blandt andet afhænge af, om der tilbydes digital undervisning i hjemsendelsesperioden og af, hvor længe hjemsendelsen varer. Tjek den enkelte højskoles hjemmeside eller spørg ved tilmelding.

Reglerne er komplekse, så vi anbefaler, at du tager kontakt til højskolen og spørger til muligheden for at få penge tilbage for studierejser.

Nyttige link

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

danishfolkhighschools.com/corona

Nyheder om højskolerne i coronatider

Hent flere