Corona-orientering

På baggrund af de seneste politiske forhandlinger omkring coronavirus, så er højskolerne åbnet igen fra d. 27. maj. Situation udvikler sig løbende, så følg med her.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse med lukningen af Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar, vi opdaterer løbende.

Højskolernes forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Spørgsmål og svar

Opdateret 24. juni

Højskolerne kom med i den fremrykkede 3. fase, og åbnede igen fra 27. maj. 

Skolerne har forskellige løsninger, så kontakt den enkelte skole for vide, hvordan de håndterer deres kurser.

Se alle højskoler

Kulturministeriet har meldt retningslinjerne for genåbningen ud, og dem følger højskolerne nu.

Opdateret 24. juni

Der er rig mulighed for at tilmelde sig de mange kommende

kurser på landets højskoler 

Højskoler genåbnede fra 27. maj og åbner under de retningslinier Kulturministeriet udsendte. Alle højskolerne er klar til at gennemføres god og levende højskole med nye afstandskrav, rengøringskrav, hensyn til smittespredning, håndtering af sygdom m.m.

Er du i tvivl, så kontakt den højskole, du ønsker at tage et kursus hos eller kig nærmere på retningslinjerne for genopåbning af højskolerne.

Opdateret 24. juni

Det Kulturministeret, der sætter rammen for, hvordan man kan holde højskole og samtidig tage hensyn til smitte og sundhed. 

Ministeriet skriver i retningslinierne for genåbning at undervisningen på folkehøjskoler foregår som udgangspunkt fysisk på skolen. Skolerne skal fortsat tage sundhedsmæssige hensyn i organiseringen af undervisning for at undgå smittespredning. Undervisningen skal dog i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der kan af hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger forekomme visse ændringer af timetal og fysisk tilstedeværelse.

Derfor underviser højskolerne nu på nye måder, med afstand, højere krav til hygiejne, håndtering af smitterisiko m.m. Vi kommer altså til at holde højskole, hvor vi rør hinanden, men denne i coronatider ikke fysisk.

 

Du kan læse de endelige retningslinier for genåbning af højskolerne

 

Opdateret den 24. juni

Sundhedsstyrelsen sendte nye retningslinier ud 23. juni og i dem er der et punkt om børn på højskole.

Se sundhedsstyrelsens retningslinier

I dem står der bla. at børn op til 18 år på familiekurser kan organiseres i faste legegrupper på op til 50 børn med et fast antal ledere per gruppe. Afstandskravet på 1 m gælder stadig i legegrupperne. Hvis det ikke er muligt, skriver Sundhedsstyrelsen at der bør være stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Det gælder særligt aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Styrelsen anbefaler også at akviteterne så vidt muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange børn ikke har aktiviteter på samme tid.

Opdateret 26. maj

Højskoleverdenen har indstillet sig på, at kurserne skal afvikles anderledes end vi plejer, med eventuelle restriktioner. Vi vuderere sammen med sundhedsmyndighederne, om det overhovedet giver mening, at afholde bestemte kursustyper i relation til bestemte restriktioner.

Visse kursustyper kan blive aflyst, fordi det ikke er muligt at gennemføre inden for retningslinjer.

Find aktuelle højskolekurser

 

Men rigtig mange kurser gennemføres og vi ved, at vi ikke kan ændre radikalt på de kurser, der allerede er solgt, så kursister må forvente at få noget lidt andet end det, de havde betalt for. 

Det er f.eks. svært at forestille sig, at vi kan afvikle par-dansekurser, der tager hensyn til et 1-meters afstandskrav. 

 

Opdateret 24. juni

Vi anbefaler, at du tager en Covid19 test inden, du kommer på højskolen. På den måde kan vi mindske sandsynligheden for, at der kommer smitte ind på højskolen.

Alle danskere kan bestille en test

På apotekerne kan du blive testet for antistoffer

Højskolerne har mulighed for at gøre det til et krav, at du er testet negativ for COVID19 lige inden, du kommer til skolen.

Kursister/elever, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og blive testet.

Opdateret 24. juni

Sundhedsmyndighederne vurderede, at det er forsvarligt at åbne højskolerne igen fra d. 27. maj.

Du kan læse retningslinjer for genåbning af højskolerne

I retningslinjerne står det bl.a. at højskolen deles i familiegrupper, og at der gælder særlige regler i forhold til de, der er gældende for resten af samfundet.

Du vil både forud for kurset og når du kommer til højskolen få en instruktion af retningslinjer. Og vi håber selvfølgelig, at vi ved fælles hjælp kan skabe god og levende højskole, og samtidig sikrer, at vi undgår at smitte hinanden. Vi kan i stedet smitte med livsglæde og livsoplysning, som er højskolen kerne.

Familiegrupper

Ligesom på efterskolerne bliver kursister og elever organiseret i familiegrupper. Indenfor familien skal man ikke overholde anbefalingen om minimum 1 meters afstand. Der må være maksimalt ca. 8 elever i en familie og familiegruppen defineres efter skolens fysiske indretning på kursisternes/elevernes bo-områder, hvor man deler værelser, toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal. 

Den 23. juni kom der særlige regler for aktiviteter med børn. Læs om dem i retningslinierne eller et andet punkt på listen. 

Afstandskrav

Du kan læse i retninglinierne for genåbning om undervisningen at afstandskravet om 1 meter gælder for alle uden for samme familiegruppe. Enkelte aktiviteter kræver 2 meters afstand. Det gælder fællessang og andre aktiviteter, hvor man afgiver mange dråber. Det gælder for deltagere, der ikke er samme familiegruppe. Der skal også være 2 meters afstand mellem lærer/foredragsholder til første række.

Ligesom de generelle anbefalinger kommer du til at sidde ved bordopstilling, der sikrer 1 meters afstand. Det gælder medmindre eleverne/kursisterne tilhører samme familiegruppe. 

Rengøring

Der er ligesom i resten af samfundet højere krav til rengøring end tidligere. Flere områder skal rengøres to gange dagligt. Det gælder fælles toiletter, borde og kontaktpunkter fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l. Kursisterne/eleverne kan deltage i rengøringen når blot retningslinjerne overholdes.

Mindst en gang dagligt bliver skraldespande tømt, eller inden de er fyldt. Værelser og indenførs fællesarealer gøres også rent dagligt.

Det er i udgangspunktet tilstrækkelig at gør rent med vand og sæbe.

Opdateret 26. maj

Vi opfordrer til, at du kommer til højskolen i bil, og hvis du kommer med offentlige transport, så rejs uden for myldretiden.

Du kan blive bedt om at ankomme i et bestemt tidsinterval, så vi undgår store forsamlinger ved modtagelsen. 

Opdateret 10. juni

Ifølge Rigspolitiet er et højskoleophold et anerkendelsesværdigt formål – og der skelnes ikke mellem lange eller korte kurser:

I Rigspolitiets vejledning hedder det: 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal på højskoleophold.

Relevant dokumentation: Bekræftelse fra højskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.

Højskoleloven

Det er dog vigtigt også at have for øje, at man ifølge Højskoleloven skal modtage undervisning, når man er på et højskoleophold. Det betyder bl.a. at man skal kunne det sprog, der bliver undervist på, og der er os bekendt næsten ingen korte kurser på andre sprog end dansk.

Oplysninger i øvrigt kan findes på www.danishfolkhighschools.com/corona

Opdateret 21. april

Det anbefales, at højskolerne refunderer elevbetalingen 100% alt andet lige, med mindre fjernundervisning har et omfang, eller I giver andre former for kompensation som taler imod 100%.

Hvad sker der, hvis jeg melder fra

Højskolerne har deres individuelle regler for framelding til kurser. Derfor: tjek højskolens hjemmeside, hvis du vil vide, hvad betingelserne er.  På mange skoler kan du betale et afbestillingsgebyr, som sikrer dig pengene tilbage uanset årsag til afmelding. Du kan også tegne en privat forsikring. Husk at forsikringen skal tegnes inden, du betaler til højskolen.

Opdateret 16. april

Reglerne er komplekse, så vi anbefaler at du tager kontakt til højskolen og spørger om muligheden for at få penge tilbage for studierejser.

Nyttige link

www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

 

Coronahotline 
70 20 02 33

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

www.danishfolkhighschools.com/corona

Se højskole online

Mange højskoler har flyttet undervisningen ud på sociale medier og noget af det er tilgængeligt for hele Danmark.

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne... og resten af Danmark #HøjskoleForAlle

 

Følg med i højskole online på Facebook

eller i artiklen

Højskole for alle

 

Nyheder om højskolerne i coronatider