Corona-orientering

Højskolerne åbnede igen d. 27. maj og kører nu med de regler, som myndighederne udstikker.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse de ændringer coronavirus skaber på Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar, vi opdaterer løbende.

Højskolernes forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Spørgsmål og svar

Der er rig mulighed for at tilmelde sig de mange kommende kurser på landets højskoler. Alle kurser gennemføres med fokus på de nye afstandskrav, rengøringskrav, hensyn til smittespredning, håndtering af sygdom m.m.

Er du i tvivl, så kontakt den højskole, du ønsker at tage et kursus hos eller kig nærmere på retningslinjerne for genopåbning af højskolerne.

Det er Kulturministeret, der sætter rammen for, hvordan man kan holde højskole og samtidig tage hensyn til smitte og sundhed efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der skal dog tages særlige hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger, hvilket kan fører til ændringer af kursusindhold, timetal og fysisk tilstedeværelse.

Alle kursister placeres i familiegrupper, for at mindske risikoen for spredning. 

Retningslinjer for folkehøjskolernes lange kurser (pdf)
Retningslinjerne er gældende fra 5. oktober 2020

Retningslinjer for folkehøjskolernes korte kurser (pdf)
Retningslinjerne er gældende fra 5. oktober 2020

 

Sundhedsstyrelsen sendte nye retningslinier ud 23. juni, og i dem er der et punkt om børn på højskole.

Se sundhedsstyrelsens retningslinier

I dem står der bl.a. at børn op til 18 år på familiekurser kan organiseres i faste legegrupper på op til 50 børn med et fast antal ledere per gruppe. Afstandskravet på 1 m gælder stadig i legegrupperne. Hvis det ikke er muligt, skriver Sundhedsstyrelsen at der bør være stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Det gælder særligt aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Styrelsen anbefaler også at akviteterne så vidt muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange børn ikke har aktiviteter på samme tid.

Vi anbefaler, at du tager en Covid19 test inden, du kommer på højskolen. På den måde kan vi mindske sandsynligheden for, at der kommer smitte ind på højskolen.

Alle danskere kan bestille en test

På apotekerne kan du blive testet for antistoffer

Højskolerne har mulighed for at gøre det til et krav, at du er testet negativ for COVID19 lige inden, du kommer til skolen.

Kursister/elever, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og blive testet.

Sundhedsmyndighederne vurderede, at det er forsvarligt at åbne højskolerne igen fra d. 27. maj.

Du kan læse retningslinjer for genåbning af højskolerne

I retningslinjerne står det bl.a. at højskolen deles i familiegrupper, og at der gælder særlige regler i forhold til de, der er gældende for resten af samfundet.

Du vil både forud for kurset og når du kommer til højskolen få en instruktion af retningslinjer. Og vi håber selvfølgelig, at vi ved fælles hjælp kan skabe god og levende højskole, og samtidig sikrer, at vi undgår at smitte hinanden. Vi kan i stedet smitte med livsglæde og livsoplysning, som er højskolen kerne.

Familiegrupper

Ligesom på efterskolerne bliver kursister og elever organiseret i familiegrupper. Indenfor familien skal man ikke overholde anbefalingen om minimum 1 meters afstand. Der må være maksimalt ca. 8 elever i en familie og familiegruppen defineres efter skolens fysiske indretning på kursisternes/elevernes bo-områder, hvor man deler værelser, toiletter, bad og evt. lokalt opholdsareal. 

Den 23. juni kom der særlige regler for aktiviteter med børn. Læs om dem i retningslinierne eller et andet punkt på listen. 

Afstandskrav

Du kan læse i retninglinierne for genåbning om undervisningen at afstandskravet om 1 meter gælder for alle uden for samme familiegruppe. Enkelte aktiviteter kræver 2 meters afstand. Det gælder fællessang og andre aktiviteter, hvor man afgiver mange dråber. Det gælder for deltagere, der ikke er samme familiegruppe. Der skal også være 2 meters afstand mellem lærer/foredragsholder til første række.

Ligesom de generelle anbefalinger kommer du til at sidde ved bordopstilling, der sikrer 1 meters afstand. Det gælder medmindre eleverne/kursisterne tilhører samme familiegruppe. 

Rengøring

Der er ligesom i resten af samfundet højere krav til rengøring end tidligere. Flere områder skal rengøres to gange dagligt. Det gælder fælles toiletter, borde og kontaktpunkter fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l. Kursisterne/eleverne kan deltage i rengøringen når blot retningslinjerne overholdes.

Mindst en gang dagligt bliver skraldespande tømt, eller inden de er fyldt. Værelser og indenførs fællesarealer gøres også rent dagligt.

Det er i udgangspunktet tilstrækkelig at gør rent med vand og sæbe.

Vi opfordrer til, at du kommer til højskolen i bil, og hvis du kommer med offentlige transport, så rejs uden for myldretiden.

Du kan blive bedt om at ankomme i et bestemt tidsinterval, så vi undgår store forsamlinger ved modtagelsen. 

Ifølge Rigspolitiet er et højskoleophold et anerkendelsesværdigt formål – og der skelnes ikke mellem lange eller korte kurser:

I Rigspolitiets vejledning hedder det: 

Du må rejse ind i Danmark, hvis du skal på højskoleophold.

Relevant dokumentation: Bekræftelse fra højskolen på, at du er indskrevet på højskolen, og at højskolen er åben.

Højskoleloven

Det er dog vigtigt også at have for øje, at man ifølge Højskoleloven skal modtage undervisning, når man er på et højskoleophold. Det betyder bl.a. at man skal kunne det sprog, der bliver undervist på, og der er os bekendt næsten ingen korte kurser på andre sprog end dansk.

Oplysninger i øvrigt kan findes på www.danishfolkhighschools.com/corona

Den enkelte højskole afgør selv, om deltagerbetalingen skal refunderes i tilfælde af, at elever må sendes hjem eller et højskoleophold helt afbrydes, grundet Corona. Hvorvidt deltagerbetalingen refunderes vil blandt andet afhænge af, om der tilbydes digital undervisning i hjemsendelsesperioden og af, hvor længe hjemsendelsen/afbruddet varer. Tjek den enkelte højskoles hjemmeside eller spørg ved tilmeldingen.

Reglerne er komplekse, så vi anbefaler at du tager kontakt til højskolen og spørger om muligheden for at få penge tilbage for studierejser.

Nyttige link

www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

 

Coronahotline 
70 20 02 33

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

www.danishfolkhighschools.com/corona

Nyheder om højskolerne i coronatider