Corona-orientering

Seneste restriktioner på højskoleområdet: Alle højskoler er beordret lukket til og med 7. februar. Det betyder, at korte og lange kurser først kan starte den 8. februar, med mindre højskolen vælger at tilbyde virtuel undervisning. Kontakt din højskole for at høre nærmere.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse de ændringer coronavirus skaber på Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar, vi opdaterer løbende.

Højskolernes forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Spørgsmål og svar

Der er rig mulighed for at tilmelde sig de mange kommende kurser på landets højskoler. Alle kurser gennemføres med fokus på de nye afstandskrav, rengøringskrav, hensyn til smittespredning, håndtering af sygdom m.m.

Er du i tvivl, så kontakt den højskole, du ønsker at tage et kursus hos eller kig nærmere på retningslinjerne for højskolerne.

Det er Kulturministeret, der sætter rammen for, hvordan man kan holde højskole og samtidig tage hensyn til smitte og sundhed efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der skal dog tages særlige hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger, hvilket kan fører til ændringer af kursusindhold, timetal og fysisk tilstedeværelse.

Alle kursister placeres i familiegrupper, for at mindske risikoen for spredning. 

Retningslinjer for folkehøjskolernes lange kurser (pdf)
Retningslinjerne er gældende fra 5. oktober 2020

Retningslinjer for folkehøjskolernes korte kurser (pdf)
Retningslinjerne er gældende fra 5. oktober 2020

Sundhedsstyrelsen sendte nye retningslinier ud 23. juni, og i dem er der et punkt om børn på højskole.

Se sundhedsstyrelsens retningslinier

I dem står der bl.a. at børn op til 18 år på familiekurser kan organiseres i faste legegrupper på op til 50 børn med et fast antal ledere per gruppe. Afstandskravet på 1 m gælder stadig i legegrupperne. Hvis det ikke er muligt, skriver Sundhedsstyrelsen at der bør være stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Det gælder særligt aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Styrelsen anbefaler også at akviteterne så vidt muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange børn ikke har aktiviteter på samme tid.

Vi anbefaler, at du tager en Covid19 test inden, du kommer på højskolen. På den måde kan vi mindske sandsynligheden for, at der kommer smitte ind på højskolen.

Alle danskere kan bestille en test

På apotekerne kan du blive testet for antistoffer

Højskolerne har mulighed for at gøre det til et krav, at du er testet negativ for COVID19 lige inden, du kommer til skolen.

Kursister/elever, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og blive testet.

På et højskolekursus er du i trygge ramme. Alle opfordres til at blive testet, inden de starter, og på grund af Corona, så er der minimal kontakt med omverdenen under dit kursus. Det er med til at minimere risikoen for at få Corona betydeligt. Enkelte højskoler har dog måtte sende elever hjem i korte perioder, som følge af smitte på et langt kursus. Dette er håndteret professionelt efter myndighederne anbefalinger og foreningens vejledning ved smitteudbrud af Covid-19.

Du kan læse myndighedernes retningslinjer for højskolerne her

I retningslinjerne står det bl.a. at højskolen deles i primærgrupper. Indenfor primærgruppen skal man ikke overholde anbefalingen om minimum 1 meters afstand. Du vil både forud for kurset, og når du kommer til højskolen få en instruktion af retningslinjer. Og vi håber selvfølgelig, at vi ved fælles hjælp kan skabe god og levende højskole, og samtidig sikrer, at vi undgår at smitte hinanden. Vi kan i stedet smitte med livsglæde og livsoplysning, som er højskolens kerne.


Afstandskrav
Du kan læse i retningslinjerne, at afstandskravet om 1 meter gælder for alle uden for samme primærgruppe. Enkelte aktiviteter kræver 2 meters afstand. Det gælder fællessang og andre aktiviteter, hvor man afgiver mange dråber. Det gælder for deltagere, der ikke er samme primærgruppe. Der skal også være 2 meters afstand mellem lærer/foredragsholder til første række.
Ligesom de generelle anbefalinger kommer du til at sidde ved bordopstilling, der sikrer 1 meters afstand. Det gælder medmindre eleverne/kursisterne tilhører samme primærgruppe.

Rengøring
Der er ligesom i resten af samfundet højere krav til rengøring end tidligere. Flere områder skal rengøres to gange dagligt. Det gælder fælles toiletter, borde og kontaktpunkter fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter o.l. Kursisterne/eleverne kan deltage i rengøringen når blot retningslinjerne overholdes.
Mindst en gang dagligt bliver skraldespande tømt, eller inden de er fyldt. Værelser og indendørs fællesarealer gøres også rent dagligt.
Det er i udgangspunktet tilstrækkeligt at gør rent med vand og sæbe.

Vi opfordrer til, at du kommer til højskolen i bil, og hvis du kommer med offentlige transport, så rejs uden for myldretiden.

Du kan blive bedt om at ankomme i et bestemt tidsinterval, så vi undgår store forsamlinger ved modtagelsen. 

Opdateret 11. januar

Højskoleophold er pt IKKE et anerkendelsesværdigt formål og højskoleelever kan IKKE rejse ind i landet.

___

Unfortunatly, at the moment persons who are to attend a folk high school program in Denmark is not on the Danish polices list of persons with a worthy purpose.

Find more information here: https://coronasmitte.dk/en/national-measures/overview-of-national-measures

Den enkelte højskole afgør selv, om deltagerbetalingen skal refunderes i tilfælde af, at elever må sendes hjem eller et højskoleophold helt afbrydes, grundet Corona. Hvorvidt deltagerbetalingen refunderes vil blandt andet afhænge af, om der tilbydes digital undervisning i hjemsendelsesperioden og af, hvor længe hjemsendelsen/afbruddet varer. Tjek den enkelte højskoles hjemmeside eller spørg ved tilmeldingen.

Reglerne er komplekse, så vi anbefaler at du tager kontakt til højskolen og spørger om muligheden for at få penge tilbage for studierejser.

Nyttige link

www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

Coronahotline 
70 20 02 33

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

danishfolkhighschools.com/corona

Nyheder om højskolerne i coronatider