Corona-orientering

Højskolerne er (med få undtagelser) åbne igen. I første omgang er det kun højskoler med lange kurser. Korte kurser er foreløbig aflyst til d. 12. april, men vi afventer en endelig udmelding vedrørende en start for de korte kurser. Kontakt din højskole for at høre nærmere.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse de ændringer coronavirus skaber på Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar, vi opdaterer løbende.

Højskolernes forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

Spørgsmål og svar

Højskolerne åbnede igen 15. marts. 

I første omgang er det kun højskoler med lange kurser på mere end 3 ugers varighed, som kan genåbne. Nørre NissumMarielystRude Strand og Liselund, der kun udbyder korte kurser, kan ikke åbne i denne omgang.

Der er ikke en dato for, hvornår de korte kurser under 3 ugers varighed kan begynde, men foreløbig ikke før d. 12. april. Vi afventer fortsat en endelig udmelding.

Ja, du kan godt tilmelde dig kurser på landets højskoler

Der er dog pt endnu ikke en officiel dato for, hvornår højskolerne må afvikle korte kurser under 3 ugers varighed. Du kan derfor godt finde korte kurser på højskolerne.dk, som desværre ikke bliver til noget.   

Alle kurser gennemføres med fokus på de nye afstandskrav, rengøringskrav, hensyn til smittespredning, håndtering af sygdom m.m.

Er du i tvivl, så kontakt den højskole, du ønsker at tage et kursus hos eller kig nærmere på retningslinjerne for højskolerne.

Det er Kulturministeret, der sætter rammen for, hvordan man kan holde højskole og samtidig tage hensyn til smitte og sundhed efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til de vanlige faglige krav. Der skal dog tages særlige hensyn til de sundhedsfaglige anbefalinger, hvilket kan fører til ændringer af kursusindhold, timetal og fysisk tilstedeværelse.

Alle kursister placeres i familiegrupper, for at mindske risikoen for spredning. 

Se senest opdaterede retningslinjer for lange kurser på kulturministeriets hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen sendte nye retningslinier ud 23. juni, og i dem er der et punkt om børn på højskole.

Se sundhedsstyrelsens retningslinier

I dem står der bl.a. at børn op til 18 år på familiekurser kan organiseres i faste legegrupper på op til 50 børn med et fast antal ledere per gruppe. Afstandskravet på 1 m gælder stadig i legegrupperne. Hvis det ikke er muligt, skriver Sundhedsstyrelsen at der bør være stor opmærksomhed på særligt håndhygiejne, hosteetikette og forebyggelse af kontaktsmitte. Det gælder særligt aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt.

Styrelsen anbefaler også at akviteterne så vidt muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørs aktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt således, at mange børn ikke har aktiviteter på samme tid.

Du skal være COVID-19 testet, inden du kommer på højskolen - og senest 72 timer inden start på højskolen. På den måde kan vi mindske sandsynligheden for, at der kommer smitte ind på højskolen.

Find det nærmeste testcenter på Sundhed.dk

På apotekerne kan du blive testet for antistoffer

Test under opholdet

Der skal i øvrigt være mindst 2 ugentlige test af elever og ansatte og deltagere. Undtagelser fra at blive testet kan være: Medicinske årsager, særlig funktionsnedsættelse eller at man er tidligere smittet (fra 12 uger til 14 dage før).

 

På et højskolekursus er du i trygge ramme. Alle er testet nagativ, inden de starter, og på grund af Corona, så er der minimal kontakt med omverdenen under dit kursus. Det er med til at minimere risikoen for at få Corona betydeligt. Enkelte højskoler har dog måtte sende elever hjem i korte perioder, som følge af smitte på et langt kursus. Dette er håndteret professionelt efter myndighedernes anbefalinger og foreningens vejledning ved smitteudbrud af Covid-19.

Du kan læse myndighedernes retningslinjer for højskolerne her

I retningslinjerne står det bl.a. at højskolen deles i primærgrupper. Indenfor primærgruppen skal man ikke overholde anbefalingen om minimum 2 meters afstand. Du vil både forud for kurset, og når du kommer til højskolen få en instruktion af retningslinjer. Og vi håber selvfølgelig, at vi ved fælles hjælp kan skabe god og levende højskole, og samtidig sikrer, at vi undgår at smitte hinanden. Vi kan i stedet smitte med livsglæde og livsoplysning, som er højskolens kerne.

Vi opfordrer til, at du kommer til højskolen i bil, og hvis du kommer med offentlige transport, så rejs uden for myldretiden.

Du kan blive bedt om at ankomme i et bestemt tidsinterval, så vi undgår store forsamlinger ved modtagelsen. 

Der vil pt ikke blive givet opholdstilladelser til højskoleophold. 

Elever der har en gyldig opholdstilladelse kan godt rejse ind i Danmark.

SIRI giver pt alle landes ansøgninger afslag til og med den 15. april. Læs mere her.

Definition af dokumentation ved opholdstilladelse: Opholdstilladelse eller opholdskort. Læs mere her.  

 

Højskoleophold er pt IKKE et anerkendelsesværdigt formål og højskoleelever kan IKKE rejse ind i landet.

___

Unfortunatly, at the moment persons who are to attend a folk high school program in Denmark is not on the Danish polices list of persons with a worthy purpose.

 

 

Anerkendelsesværdigt formål:Højskole er midlertidigt suspenderet som anerkendelsesværdigt formål.Opholdstilladelse:Elever der har en gyldig opholdstilladelse kan rejse ind i Danmark.SIRI giver alle 3. lands ansøgninger afslag til og med den 15. april.https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet Definition af dokumentation ved opholdstilladelse: Opholdstilladelse eller opholdskort. https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/for-personer-med-dansk-bopael-eller-dansk-statsborgerskab 

Den enkelte højskole afgør selv, om deltagerbetalingen skal refunderes i tilfælde af, at elever må sendes hjem eller et højskoleophold helt afbrydes, grundet Corona. Hvorvidt deltagerbetalingen refunderes vil blandt andet afhænge af, om der tilbydes digital undervisning i hjemsendelsesperioden og af, hvor længe hjemsendelsen/afbruddet varer. Tjek den enkelte højskoles hjemmeside eller spørg ved tilmeldingen.

Reglerne er komplekse, så vi anbefaler at du tager kontakt til højskolen og spørger om muligheden for at få penge tilbage for studierejser.

Nyttige link

www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

Coronahotline: 70 20 02 33

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

danishfolkhighschools.com/corona

Nyheder om højskolerne i coronatider