Corona-orientering

På baggrund af statsministerens melding omkring coronavirus på pressemødet d. 6. april lukkes alle højskoler nu til og med 10. maj. Situation udvikler sig løbende, så følg med her.

Her finder du svar på spørgsmål i forbindelse med lukningen af Højskolerne. Som udgangspunkt skal du kontakte den enkelte højskole, men her finder du generelle spørgsmål og svar, vi opdaterer løbende.

Højskolernes forening holder sig løbende orienteret, men opfordrer alle højskoler og elever til også at følge udviklingen på www.coronasmitte.dk

 

Nyttige link

www.coronasmitte.dk

Sundhedsstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

 

Coronahotline 
70 20 02 33

Højskolernes coronasider

Højskoleelever og kursister 

www.hojskolerne.dk/corona

Højskolernes forening, FFD, holder højskolerne orienteret på 

www.ffd.dk/corona

Information in english

www.danishfolkhighschools.com/corona

Spørgsmål og svar

Opdateret 6. april

Højskoler lukkes til og med 10. maj

Statsministeriet afholdt pressemøde kl. 20.00 mandag d. 6. april 2020. Her var meldingen, at de fleste tiltag mod Coronavirus fortsætter, herunder også at alle højskoler fortsat skal være lukket til og med 10. maj.

For kostelever skal det aftales lokalt, hvilke elever der kan blive på skolen, indtil skolen genåbner. Det kunne være elever, som skolen ikke ved, hvor de ellers skal sende hen. F.eks. kunne det være internationale elever eller elever uden andet hjem.

Opdateret 20. marts

Højskolerne er, ved lov, blevet pålagt at lukke højskolerne ned og at sende eleverne hjem. Nogle højskoler har enkelte elever, som ikke har et hjem at komme hjem til, eller som ikke kan komme hjem til deres hjemland i den periode højskolen er lukket.

Hjemtransport:
Hvis muligt bør forældre hente i bil, så det kan mindske eksponering i offentlig transport. Alternativt bør rejsen tilrettelægges uden for myldretid. Husk at holde
 fysisk afstand, også under transport. 

Elever, der ikke har mulighed for at rejse hjem eller til kontaktfamilie, skal have mulighed for at blive på skolen med nødvendigt tilsyn og gerne undervisning.
Skolen skal tilbyde forplejning til de elever, som ikke kan rejse hjem.

Hjemme - følg myndighedernes råd
Regeringen udmeldinger ændres hele tiden. Der er forbud mod forsamlinger og råd om hvordan vi skal beskytte os selv og hinanden. Et

Følg myndighedernes råd mens du er hjemme

fornuftigt råd er, at de unge ikke bør mødes i større grupper, mens de er hjemme. Dette gælder selvsagt også i forhold til venner uden for højskolen.

Opdateret 30. marts

I udgangspunktet sendes alle elever hjem, men der kan være situationer hvor elever ikke har et hjem eller ikke kan rejse ti lderes hjemland. 

Statsministeriet/ Børne- og Undervisningsministeriet svaret på her: 

Hvad skal der ske med elever på kostskoler eller andre skoler, hvor eleverne bor?

Det er vigtigt, at vi tager hånd om alle børn og unge, som bor på deres skoler, herunder kostafdelinger på gymnasier. De må ikke lades i stikken ved lukningen af skolerne.

Lukningen skal ikke omfatte børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Det skal lokalt aftales, hvilke kostelever der bliver på skolen, og hvilke elever de kan sende hjem til deres forældre, indtil skolen genåbner.

 

Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig de mange kommende kurser på landets højskoler. Der er over 3 måneder til de fleste kurser afvikles.

Planlægningen fortsætter, men det er alene myndighederne, der afgør, hvornår højskolerne igen kan slå dørene op og hvilke regler der gælder for forsamling af mennesker.

Højskolerne følger de offentlige anbefalinger. Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk

Opdateret 25. marts

Mange højskoler fortsætter undervisning online og lægger materialer ud til eleverne i online fora.

Følg med på Facebook

www.hojskolerne.dk samler vi en lille del af de gode foredrag, tips og tricks, fællessange m.m. skolerne lægger online, så hele Danmark kan kigge med.

Se Højskole for alle - et udpluk fra højskole online  

 

Højskolernes undervisning og højskoleliv er normalt karakteriseret ved samvær. Derfor er det svære betingelser at holde højskole, når eleverne ikke er samlet.

Opdateret 30. marts

Højskolernes forening undersøger mulighederne hos myndighederne lige nu og melder tilbage, så snart der er nyt.

Kan jeg få betaling tilbage for den periode, jeg ikke er på højskolen?

Højskolernes forening anbefaler, at højskolerne ikke opkræver egenbetaling efter 1. april. Med mindre man har omfattende online undervisning, der retfærdiggør noget andet. Men at de to første uger af lukningen var ’force majeure’, hvor der kun tilbagebetales for kosten.

Opdateret 25. marts

Højskolernes forening undersøger mulighederne hos myndighederne lige nu og melder tilbage, så snart der er nyt.

Se højskole online

Mange højskoler har flyttet undervisningen ud på sociale medier og noget af det er tilgængeligt for hele Danmark.

Når eleverne ikke kan komme til højskolen, kommer højskolen til eleverne... og resten af Danmark #HøjskoleForAlle

 

Følg med i højskole online på Facebook

eller i artiklen

Højskole for alle

 

Nyheder om højskolerne i coronatider

Sammen hver for sig

100 fællesskabsaktiviteter -