Tilskud

Der er begrænset mulighed for at få tilskud til kortere kurser.

Tilskud til korte kurser

Højskolerne får elevstøtte fra staten til kurser på 2 uger og opefter. Derfor er disse forholdsmæssigt billigere end uge-kurser.

 

Normalt  ydes der ikke kommunestøtte til korte kurser, men er du pensionist, kan du forsøge at kontakte din sagsbehandler - måske vil din kommune støtte med "feriepenge".

Læs om kommunalt tilskud på ffd.dk

En række ansatte i private virksomheder har nu mulighed for at tage på højskole som "selvvalgt uddannelse".

Læs om selvvalgt uddannelse på ffd.dk