Rigsfællesskabets højskolestipendium 

Er du dansk, grønlandsk, færøsk eller ligestillet hermed, og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Du kan dog kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl. Det vil sige, at har du bopæl i Danmark kan du kun søge stipendium til højskoleophold på Færøerne eller i Grønland og vice versa.

Du kan søge stipendiet året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato inden for 12 måneder (starter kurset fx 1/8 kan du søge fra denne dato året forinden).   

Ansøg her

Er du dansk, grønlandsk, færøsk eller ligestillet hermed, og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. 

Der er dog den betingelse, at du ikke har bopæl dér, hvor du skal på højskole. Det vil sige, at har du bopæl i Danmark kan du kun søge stipendium til højskoleophold på Færøerne eller i Grønland og vice versa.

Stipendieordningens formål er at bringe danske, grønlandske og færøske unge sammen og bruge højskoletraditionens værdier, kultur og faciliteter til at øge kendskabet til hinanden ved at nedsætte egenbetalingen for deltagelse på folkehøjskolekurser. 

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. per uge til reduktion af dine udgifter til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 20 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler. 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen på vegne af Kulturministeriet og udbetaler stipendiet direkte til højskolen. 

For at kunne søge skal du være dansk, grønlandsk, færøsk eller ligestillet hermed og være mellem 18 og 25 år. 

Din ansøgning skal opfylde en række kriterier for at komme i betragtning:

  • Højskoleopholdet skal finde sted på en folkehøjskole i Danmark, Grønland eller på Færøerne. 
  • Du kan kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl. 
  • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger. 
  • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus. 
  • Du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet. 
  • Når du søger et stipendium, skal du søge til ophold på en bestemt højskole, i en bestemt periode, der skal angives i ansøgningsskemaet. Du kan ikke søge til flere skoler eller perioder ad gangen.  
  • Ønsker du at skifte skole eller termin frafalder tidligere ansøgninger.
  • Indeholder ansøgningen urigtige oplysninger, er både ansøgning og evt. tildeling af stipendium, ugyldig. 
  • Vær opmærksom på, at der skal vedhæftes dokumentation for ansøgning til navngiven højskole, og at både højskolens og dit navn skal fremgå af denne dokumentation. 
  • Bliver du tildelt et stipendium, men ikke optaget på skolen, frafalder stipendiet og overgår til den næste elev på ventelisten. 

Du søger om stipendium ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Når du har sendt din ansøgning om stipendium, vil du på e-mail få en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Opfylder du betingelserne, og er der stipendiemidler tilbage, vil du, inden for en måned, modtage et forhåndstilsagn med angivelse af stipendiets størrelse.

Du kan søge stipendiet året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato inden for 12 måneder (starter kurset fx 1/8 kan du søge fra denne dato året forinden).   

Midlerne uddeles efter objektive kriterier og efter først til mølle-princippet.  

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om optagelse sende en bekræftelse til FFD på, at du er optaget på kurset eller en dato for, hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt. Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget. 
Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger til FFD.  Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende. 

Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD. FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen. 

Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende. 

OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest en måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet, og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler.   

Er puljen opbrugt kan du komme på venteliste og vil få besked, hvis der bliver et stipendium ledigt til dig. 

Sigrid Buur Andersson
Administrativ medarbejder
Økonomi og Administration

Færøerne

Føroya Fólkaháskúli
Tlf: 00298 311743
E-mail: haskulin@haskulin.fo

www.haskulin.fo

Ítróttaháskúlin í Suðuroy
Oyravegur 7, 900 Vágur
Tlf. 00298 282000
E-mail: info@his.fo 

www.his.fo

Grøni háskúlin
Heimasandsvegur 117
FO-210 Sandur
Tel.: +298 787 200
E-mail: moldmentan@moldmentan.fo

www.moldmentan.fo

Grønland

Knud Rasmussens højskole
Tlf: +299 864 032
Email: krh@krh.gl

www.krh.gl

Læs desuden mere her.