Rigsfællesskabets højskolestipendium

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 6 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne.

OBS! Der er indtil videre ikke afsat midler til Rigsfælleskabspuljen i 2023 og frem. 

Er du dansk, grønlandsk eller færøsk og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Der er dog den betingelse, at du ikke har bopæl dér, hvor du skal på højskole. Det vil sige, at har du bopæl i Danmark kan du kun søge stipendium til højskoleophold på Færøerne eller i Grønland og vice versa. Stipendiet søges af dig, men udbetales til folkehøjskolen.

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. per uge til reduktion af dine udgifter til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 20 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler.

Fordelingen af midlerne foregår efter først-til-mølle-princippet. 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

Betingelser for at få stipendium

  • Du skal have permanent opholdstilladelse inden for Rigsfællesskabet.
  • Højskoleopholdet skal finde sted på en folkehøjskole i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • Du kan kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl.
  • Kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 6 uger.
  • Kurset skal have status af folkehøjskolekursus.
  • Du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Du ansøger via nettet

Du søger om stipendium ved at udfylde ansøgningsskemaet. Du vil blive bedt om at vedhæfte en kopi af din ansøgning om optagelse på højskolen. Når du har sendt din ansøgning om stipendium, vil du på e-mail få en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Opfylder du betingelserne, og er der stipendiemidler tilbage, vil du modtage et forhåndstilsagn med angivelse af stipendiets størrelse. Vi sender samtidig en bekræftelse til højskolen.

Du kan søge stipendiet året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato inden for det kommende år (starter kurset fx 1/8 kan du søge fra denne dato året forinden).  

Du søger til en navngiven højskole og et bestemt semester/skoleår

Når du søger et stipendium, skal du søge til ophold på en bestemt højskole, i en bestemt periode, der skal angives i ansøgningsskemaet. Du kan ikke søge til flere skoler eller perioder ad gangen. 

Ønsker du at skifte skole eller termin frafalder tidligere ansøgninger. Bliver du tildelt et stipendium, men ikke optaget på skolen, frafalder stipendiet og overgår til den næste elev på ventelisten.

Indeholder ansøgningen urigtige oplysninger, er både ansøgning og evt. tildeling af stipendium, ugyldig.

OBS! Vær opmærksom på, at der SKAL vedhæftes dokumentation for ansøgning til navngiven højskole, og at både højskolens og dit navn skal fremgå af denne dokumentation.

Stipendiet udbetales til højskolen

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om optagelse sende en bekræftelse til FFD på, at du er optaget på kurset eller en dato for, hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt. Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget.

Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD. FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen.

Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende.

OBS! Hvis ikke skolen fremsender dokumentation senest en måned efter kursets afslutningsdato, kan FFD anse det bevilligede stipendium for bortfaldet, og hverken skolen eller eleven vil herefter kunne gøre krav på de tildelte midler.  

Find oplysninger om folkehøjskoler i Grønland og på Færøerne

Du kan få oplysninger om grønlandske og færøske folkehøjskoler og kurser gennem folkehøjskoleforeningerne i Grønland og på Færøerne her: 

Færøerne

Føroya Fólkaháskúli
Tlf: 00298 311743
E-mail: haskulin@haskulin.fo

www.haskulin.fo

Ítróttaháskúlin í Suðuroy
Oyravegur 7, 900 Vágur
Tlf. 00298 282000
E-mail: info@his.fo 

www.his.fo

Grøni háskúlin
Heimasandsvegur 117
FO-210 Sandur
Tel.: +298 787 200
E-mail: moldmentan@moldmentan.fo

www.moldmentan.fo

Grønland

Knud Rasmussens højskole
Tlf: +299 864 032
Email: krh@krh.gl

www.krh.gl

Læs desuden mere her.