Mærkesager

Højskolerne ønsker at være levende og samfundsrelevante. Siden oprettelsen af den første højskole i 1844, har det altid været opgaven. Vi er en bevægelse i bevægelse, og vi forholder os til de ønsker og behov, der opstår i enhver tid. Vi både skal, kan og vil sætte vores præg på omverdenen.

Bliv klogere på vores mærkesager eller læs Højskoleskriftet, og få perspektiver og casefortællinger på vores arbejde. 

Bæredygtig dannelse

Højskolerne arbejder for at blive mødesteder for udvikling af større empati over for jord og natur. Mødesteder, der vækker til ansvar og handling.

Læs mere om mærkesagen 

Den demokratiske samtale

Højskolerne arbejder for at styrke den demokratiske samtale, løfte det folkelige engagement og modvirke polariseringen i samfundet.

Læs mere om mærkesagen 

En højskole for flere

Højskolerne arbejder for at sikre de bedst mulige præmisser for dannelse og at alle, uanset alder, baggrund, skolegang, køn og økonomiske muligheder, får mulighed for at komme på højskole.

Læs mere om mærkesagen 

Bæredygtig dannelse

Højskolerne giver folk et sted, hvor de kan så deres håb, plante visioner og se dem slå rødder i fællesskabet. På højskolerne arbejdes der med kendskab til naturen, økologiske nyttehaver, permakultur, urban gardening, alternative byggematerialer, omlægning til vild natur og meget andet. Eleverne får praktiske færdigheder og nye erkendelser spirer frem.

På højskolerne stiller vi spørgsmålene, drøfter dilemmaerne og giver plads til at eksperimentere og handle. Grønne forandringen starter med dialogen og kræver fællesskabet.

 

///// ALTERNATIV TEKST ////

Højskolerne ønsker at demonstrere, at aktivt medborgerskab og et stærkt civilsamfund kan være en løftestang for en bæredygtig udvikling. Højskolerne har en unik mulighed for at bidrage til den generelle folkeoplysende indsats inden for klima og bæredygtighed, og vi arbejder for at være en stærk, relevant og løsningsorienteret partner i den samfundsmæssige omstilling til bæredygtighed.

På højskolerne stiller vi spørgsmålene, drøfter dilemmaerne og giver plads til at eksperimentere og handle. Grønne forandringen starter med dialogen og kræver fællesskabet.

 

Eksempler på vores arbejde

People's Future Lab

Peoples Future Lab vil bidrage til den bæredygtige transformation. Projekter består af 11 danske folkehøjskoler og 11 højskole lignende organisationer fra hele verden. 

Besøg peoplesfuturelab.com

Grøn Højskole

Grøn Højskole er en kampagne, der sætter fokus på, hvordan landets 75 højskoler arbejder med alt fra selvforsyning og permakultur til bæredygtighed og grøn omstilling.

Se kampagnesiden for Grøn Højskole

CO2-beregningsværktøj

Højskolerne har udarbejdet et pædagogisk redskab, så undervisere og elever i fællesskab kan beregne CO2-aftrykket målt pr. årselev på en kostskole.

Læs mere om CO2-beregningsværktøjen

Nyheder om Bæredygtig dannelse

Hent flere

Den demokratiske samtale

Højskolerne ønsker at være med til at puste nyt liv i det danske demokrati. Det er en del af højskolernes tradition at bringe folk sammen fra land og by og på tværs af uddannelsesniveauer, alder, erhverv og værdier. Vi arbejder for at bygge bro, modvirke polarisering og finde det, der samler os, så vi kan være med til at bevare og udvikle et velfungerende og stærkt demokrati

På højskolerne giver vi plads til samtaler og diskussioner, der styrker håbet, engagementet og virkelysten hos både unge og voksne.

Eksempler på vores arbejde

Højskolens stemmer i samfundet

Projektet stiller skarpt på højskolernes initiativer og medvirke til, at højskolebevægelsens mange stemmer bliver styrket i samfundsdebatten.

Læs om Højskolens stemmer i samfundet

Seksuel dannelse

På højskolerne er samværet og fællesskabet essentielt. Derfor arbejder højskolerne aktivt med seksuel dannelse og samværskultur som et indsatsområde.

Læs mere om Seksuel dannelse

Højskolerne på Folkemødet

Højskolerne er altid med og indbyder til debat, når folkevalgte, meningsdannere og borgere mødes på Bornholm til Folkemødet.

Læs mere om Højskolerne på Folkemødet

Nyheder om Den demokratiske samtale

Hent flere

En højskole for flere

Højskole er for alle uanset alder, baggrund, skolegang, køn og økonomiske muligheder. Højskolerne er mangfoldige mødesteder, hvor netop det, at forskellige mennesker samles er vigtigt – både for undervisningen og for fællesskabet. Et højskoleophold kan være livsforandrende, og alle skal have mulighed for at prøve det af. 

På højskolerne værdsætter og udforsker vi vores forskelligheder, og derfor ønsker vi at skabe lige muligheder for, at alle kan komme på højskole.

Eksempler på vores arbejde

Mangfoldighedspuljen

Højskolernes mangfoldighedspulje understøtter aktiviteter på højskolerne, der medvirker til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe.

Læs mere om Mangfoldighedspuljen

Elevstøtte

Højskole er for alle, og højskolernes forening tilbyder og formidler støttemuligheder til en række forskellige grupper, så endnu flere kan kan komme på et ophold.

Læs mere om elevstøtte

Internationalt

Højskolerne har en lang tradition for at arbejde internationalt, både med projekter i udlandet og med projekter i Danmark.

Læs mere om internationale aktiviteter

Nyheder om En højskole for flere

Hent flere

Højskoleskriftet

Hvordan bliver højskolerne mødested for større forskellighed, og hvordan kan højskolerne bidrage til bæredygtig udvikling og den demokratiske samtale?

Læs Højskoleskriftet og få perspektiver på sagen samt spændende casefortællinger fra højskolerne.