Mærkesager

Højskolerne ønsker at være levende og samfundsrelevante. Vi er en bevægelse i bevægelse, og vi forholder os til de behov, der opstår i enhver tid. Og vi både skal, kan og vil sætte vores præg på omverdenen.

På denne sider kan du blive klogere på vores mærkesager. Bliv klogere på vores mærkesager her, eller læs Højskoleskriftet, og få perspektiver på og personfortællinger om vores arbejde. 

Bæredygtig dannelse

Højskolerne arbejder for at blive mødesteder, der vækker til ansvar og handling over for vores natur og klima. 

Læs mere om mærkesagen 

Den demokratiske samtale

Højskolerne arbejder for at styrke den demokratiske samtale, løfte det folkelige engagement og modvirke polarisering.

Læs mere om mærkesagen 

En højskole for flere

Højskolerne arbejder for, at alle – uanset alder, baggrund, skolegang, køn og økonomi – får mulighed for at komme på højskole.

Læs mere om mærkesagen 

Bæredygtig dannelse

Højskolerne har en unik mulighed for at bidrage til folkeoplysning om klima og bæredygtighed, og vi ønsker at være en stærk, relevant og løsningsorienteret partner i den bæredygtige omstilling. På højskolerne arbejdes der med kendskab til naturen, økologiske nyttehaver, permakultur, urban gardening, alternative byggematerialer, omlægning til vild natur og meget andet. 

Grønne forandringer starter med dialogen. Hos os stiller vi spørgsmålene, drøfter dilemmaerne og giver plads til at eksperimentere og handle. Vi giver folk et sted, hvor de kan så deres håb, plante visioner og se dem slå rødder i fællesskabet.

 

Eksempler på vores arbejde

People's Future Lab

I projektet People's Future Lab arbejder højskoler fra hele verden på i fællesskab at finde løsninger på den bæredygtige omstilling.

Besøg peoplesfuturelab.com

Grøn Højskole

Kampagnen Grøn Højskole sætter fokus på, hvordan landets højskoler arbejder med alt fra selvforsyning til permakultur og bæredygtighed.

Se kampagnesiden for Grøn Højskole

CO2-beregningsværktøj

Højskolerne har udarbejdet et pædagogisk redskab, så undervisere og elever i fællesskab kan beregne CO2-aftrykket målt pr. årselev på en kostskole.

Læs mere om CO2-beregningsværktøjen

Nyheder om Bæredygtig dannelse

Hent flere

Den demokratiske samtale

Højskolerne ønsker at være med til at puste nyt liv i det danske demokrati. Det er en del af højskolernes tradition at bringe folk sammen fra land og by og på tværs af uddannelsesniveau, alder, erhverv og værdier. Vi arbejder for at bygge bro, modvirke polarisering og finde det, der samler os, så vi kan være med til at bevare og udvikle et velfungerende og stærkt demokrati

På højskolerne giver vi plads til samtaler og diskussioner, der styrker håbet, engagementet og virkelysten hos både unge og voksne.

Eksempler på vores arbejde

Højskolestemmer

Projektet Højskolernes stemmer i samfundet arbejder på at styrke højskolebevægelsens mange initiativer og stemmer i samfundsdebatten.

Læs om Højskolernes stemmer i samfundet

Seksuel dannelse

På højskolerne er samværet og fællesskabet essentielt. Derfor arbejder højskolerne aktivt med seksuel dannelse og samværskultur som et indsatsområde.

Læs mere om Seksuel dannelse

Højskolerne på Folkemødet

Højskolerne er altid med og indbyder til debat, når folkevalgte, meningsdannere og borgere mødes til Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om Højskolerne på Folkemødet

Nyheder om Den demokratiske samtale

Hent flere

En højskole for flere

Højskole er for alle uanset alder, baggrund, skolegang, køn og økonomiske muligheder. Højskolerne er mangfoldige mødesteder, hvor netop det, at forskellige mennesker samles, er vigtigt – både for undervisningen og for fællesskabet. Et højskoleophold kan være livsforandrende, og alle skal have mulighed for at prøve det af.

På højskolerne værdsætter og udforsker vi vores forskelligheder, og derfor ønsker vi at skabe lige muligheder for, at alle kan komme på højskole.

Eksempler på vores arbejde

Mangfoldighedspuljen

Højskolernes mangfoldighedspulje understøtter aktiviteter på højskolerne, der medvirker til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe.

Læs mere om Mangfoldighedspuljen

Elevstøtte

Højskolerne tilbyder og formidler støttemuligheder til forskellige grupper, så endnu flere kan kan komme på et ophold.

Læs mere om elevstøtte

Internationalt

Højskolerne har en lang tradition for at arbejde internationalt, både med projekter i udlandet og med projekter i Danmark.

Læs mere om internationale aktiviteter

Nyheder om En højskole for flere

Hent flere

Højskoleskriftet

Hvordan bliver højskolerne mødested for større forskellighed, og hvordan kan højskolerne bidrage til bæredygtig udvikling og den demokratiske samtale?

Læs Højskoleskriftet og få perspektiver på sagen samt spændende personfortællinger fra højskolerne.