Bæredygtighed er for alvor kommet på højskoleskemaet

Udgivet 16-06-2020
Bæredygtighed Dannelse

Gennem de seneste år er bæredygtighed for alvor kommet på skemaet rundt om på landets højskoler. Knap 90 % udbyder et eller flere fag med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Det viser en ny rundspørge blandt alle landets højskoler.

Ny undersøgelse viser, knap 90 % af højskolerne arbejder med at inkorporere bæredygtighed i undervisningen og det almene pædagogiske arbejde. Foto: Tuala Hjarnoe

Af Johannes Schønau, Bæredygtighedskonsulent FFD

I dag er det mere reglen end undtagelsen, at en dansk højskole fokuserer på bæredygtighed i et eller flere fag. Knap 90 % af landets folkehøjskoler udbyder fag i eller omkring bæredygtighed, heraf halvdelen som hovedfag hvor bæredygtighed er omdrejningspunktet.

Find højskoler, der underviser i Bæredygtighed

Flertallet vil tilbage til rødderne

Mange højskoler mærker den øgede interesse for bæredygtighed blandt elever og kursister. Det afspejler sig i fagudbuddet, viser ny undersøgelse. Indholdet af og tilgangen til undervisning i og om bæredygtighed er meget forskellig og spænder vidt fra fag i jordbrug til grøn aktivisme.

I fag som ”Bæredygtigt byggeri”, ”Up-cykling” og en bred vifte af håndarbejdsfag, er det at bruge tid og kræfter på et produkt med til at øge kvaliteten af og glæden ved det færdige resultat. Fælles for disse fag er, at de fokuserer på nærvær, personligt præg og fordybelse, hvilket står i tydelig kontrast til en hverdag, hvor alt er let tilgængeligt.

”Vores elever finder en enorm glæde og næsten barnlig fascination i at se, dufte og mærke, hvor fødevarer kommer fra, eller lære nogle i dag næsten glemte teknikker og arbejdsmetoder. Vores pointe er at skabe en mod-trend til en mega-trend.”

Kasper Hofer Østergaard, Højskolelærer på Rødding Højskole

Højskolelærer Kasper Hofer Østergaard er en af dem, der mærker den øgede interesse og efterspørgsel efter fokus på bæredygtighed. Han underviser i faget ”Selvforsyning for begyndere” på Røding Højskole. Her går de meget håndgribeligt til værks og lærer alt fra, hvordan man holder husdyr, til reparation og genbrug af gamle ting, eller hvor og hvornår man sanker i naturen.

Bæredygtig dannelse fortsætter uden for skemaet

Undersøgelsen blandt landets højskoler viser også, at næsten 90 % af højskolerne arbejder løbende med at indarbejde bæredygtighed i det almene pædagogiske arbejde. Det vil sige, at lærerne f.eks. bruger affaldssortering, madspild eller ressourceforbrug etc. som led i deres pædagogiske praksis. Adfærd italesættes, og særligt omkring måltiderne finder flere lysten og behovet for at få den gode fortælling frem. Mange køkkenledere fortæller derfor inden måltidet, hvor råvarerne kommer fra; hvor oksen har græsset, hvor ramsløgene til pestoen er sanket, eller hvordan kartoflerne er gravet op i hånden. Behovet for øget bevidsthed er stigende og praktiseres oftere og oftere på landets højskoler.

”Bæredygtighed er som et nyt sprog eller en færdighed, vi alle skal lære. En færdighed der, ligesom matematik, kan indtænkes i al undervisning lige fra madlavning til sejlads. Således kan bæredygtig dannelse også indlejres og skinne igennem i alt fra keramikundervisningen, friluftsliv, sangundervisning til politik,”

Nana Alsted, formand for højskolernes Bæredygtighedsnetværk og underviser på Jyderup Højskole

Læs mere om Højskolernes Bæredygtighedsnetværk

Fakta: Bæredygtighed på højskolerne

Over 87 % af folkehøjskolerne udbyder fag, enten på lange eller korte kurser, der i større eller mindre grad behandler emnet bæredygtighed.

Kilde:  spørgeskemaundersøgelse blandt landets højskoler udarbejdet af FFD i 2020.

Over 58 % af højskolerne har fag på lange kurser med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

Kilde: spørgeskemaundersøgelse blandt landets højskoler udarbejdet af FFD i 2020.

Over 85 % af højskolerne arbejder løbende med at inkorporere bæredygtighed i det pædagogiske arbejde.

Kilde: spørgeskemaundersøgelse blandt landets højskoler udarbejdet af FFD i 2020.