Kan man få tilskud?

Der er forskellige muligheder for at søge økonomisk tilskud til et højskoleophold, specielt til de lange kurser.

Du kan, i nogle tilfælde, få tilskud til dit ophold

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Det gælder særligt for de lange kurser. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

Tilskud til lange kurser

Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Læs mere om kommunalt tilskud

Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.

Læs mere om mulighederne for unge uden ungdomsudannelse

Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold.

Læs mere om mulighederne for unge ledige

Højskolestipendiet er et nyt stipendie som potentielle elever kan ansøge for at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte egenbetalingen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Se betingelser, vejledning og ansøgningsskema her

Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater.

Læs mere om muligheden for at søge legater

Der er forskellige stipendier og støttemuligheder for personer fra nordiske lande.

Læs mere om muligheder for støtte

Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et højskoleophold for flygtninge. Mulighederne defineres af flygtningens status.

Læs mere om muligheder for flygtninge

Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. 

Læs mere om højskoleophold som et led i revalidering eller omskoling

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.

Læs mere om støttemuligheder for soldater

Tilskud til korte kurser

Normalt  ydes der ikke kommunestøtte til korte kurser, men er du pensionist, kan du forsøge at kontakte din sagsbehandler - måske vil din kommune støtte med "feriepenge".

En række ansatte i private virksomheder har nu mulighed for at tage på højskole som "selvvalgt uddannelse".

Læs mere om selvvalgt uddannelse på ffd.dk

Højskolerne får elevstøtte fra staten til kurser på 2 uger og opefter. Derfor er disse forholdsmæssigt billigere end uge-kurser.