Flygtninge på højskole

Højskolerne har gode erfaringer med at have elever med flygtningebaggrund på højskolen, både på lange og korte kurser.

Et højskoleophold gavner flygtninge

Flygtninge har stort udbytte af at tage aktiv del i et kostskolemiljø. Et højskoleophold bidrager både til de unge flygtninges danskfærdigheder, kulturelle indsigt og giver netværk med andre unge i Danmark.
 

Flere muligheder for støtte til højskoleophold

Mange flygtninge er på højskole som en del af deres integrationsprogram, men der findes også andre relevante tilbud for målgruppen. Alt afhængig af den enkeltes flygtnings status er der forskellige finansieringsmuligheder for højskoleopholdet.

Læs mere om mulighederne for flygtninge på ffd.dk