Unge uden ungdomsuddannelse

For unge uden ungdomsuddannelse er det muligt at komme på højskole med en mentor. Det er desuden muligt at få nedbragt egenbetalingen. Dette sker gennem en konkret, individuel vurdering.

Unge under 18 år på ungdomshøjskole

Der er nogle gange mulighed for nedsat elevbetaling på et ophold på en ungdomshøjskole. Ungdomshøjskoler er for unge mellem 16 og 19 år. Du kan kontakte de to ungdomshøjskoler Egå Ungdomshøjskole og Ungdomshøjskolen ved Ribe for at høre nærmere.

Unge uden ungdomsuddannelse

Der er i nogle tilfælde mulighed for nedsat elevbetaling, hvis man ikke har en ungdomsuddannelse eller anden kompetencegivende uddannelse og er mellem 17½ og 25 år. Dette vurderes af den højskole, du kunne tænke dig at gå på. Kontakt derfor højskolen for at høre mere. 

Højskoleforløb med dansk og matematik

For dig, som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse, og som har brug for hjælp til at blive klar til det - det kan både være fagligt og personligt. Prisen for et højskolekursus med dansk og matematik er nedsat i forhold til et almindeligt højskoleophold. 

Læs mere om højskoleophold med dansk og matematik

Se ophold på skoler, der tilbyder forløb med dansk og matematik

Mentorordning for unge uden ungdomsuddannelse

Det er også muligt at komme på højskole med en mentor, hvis det er beskrevet i din uddannelsesplan, som er lavet sammen med din UU-vejleder. Mentorordningen er for unge mellem 17 ½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. Kontakt den enkelte højskole eller din lokale UU-vejleder.

Læs mere om mentorordningen på ffd.dk

 

Download folder til unge uden ungdomsuddannelse her