Danmark har brug for højskolerne

Ifølge Regeringens finanslovsforslag skal højskolerne spare samlet set 120 millioner over de næste 4 år. Det kommer lige oven i en anden sparerunde fra 2010 og vil uundgåeligt føre til højskolelukninger. Har Danmark overhovedet råd til at miste højskoler?

Besparelser Nej Tak -roedtkrys

White

Højskolelukninger på finansloven?

Højskolerne bidrager positivt til Danmarks økonomi. Både i forhold til at få flere unge i uddannelse, få flere unge til at fuldføre en videregående uddannelse, og ved at skabe arbejdspladser i landdistrikterne.

Det er altså en "win win" for Danmarks økonomi, at vi har højskolerne, og at flere og flere vælger at gøre brug af dem. Så selvom vi egentlig vægter værdier som samvær og fællesskab i undervisningen højt og skaber grobund for sammenhængskraft og aktive medborgere, så er vi da glade for, at man også med en god økonomisk samvittighed kan tage på højskole.

Hjælp os med at sprede budskabet.

Det skriver pressen

Vi har samlet de nyheder om højskolerne og besparelser. Der har været massiv dækning af historie om de varslede besparelser og deres konsekvenser for højskolerne.

Konsekvensen af besparelserne

Hvis forslaget om besparelser på højskolerne bliver vedtaget vil det betyde højskolelukninger. 28 højskoler vil alt andet lige køre med underskud i 2019 ud fra nuværende regnskaber.

 

nejtillukninger figur

Grafen viser antal højskoler som ikke er kombinationsskoler (Høj- og Efterskoler).

 

Hvorfor er højskole godt?

 

Uddannelse

White

Nejtillukninger -erhvervsudannelser

White

Nejtillukninger -tillid

Bedre rustet til videregående uddannelse

Der er markant færre, som falder fra deres videregående uddannelse efter et højskoleophold.

White


Bedre rustet til ungdomsuddannelse

højskoleophold har en meget positiv betydning for unge frafaldstruedes tilbagevenden til uddannelse

White


Befolkningen har høj tillid


Højskolernes omdømme i den danske befolkning er fremragende.


White White White White White
Nejtillukninger -mødesteder

White

Nejtillukninger -foreninger

White

DKHarbrugforhøjskoler -kort

FOLKELIGE MØDESTEDER


Omkring 35.000 danskere tager årligt på et kort kursus på en af landets højskoler. Mange bruger et kort højskolekursus som en inspiration i arbejdslivet, som et pusterum eller som en chance for at møde nye mennesker og udvide netværket.

Højskolernes korte kurser er fortsat et af de få steder, hvor forskellige mennesker mødes til gavn for sammenhængskraften i Danmark og for lokalsamfundet i alle afkroge af landet.

White

Mere aktive borgere

Unge, der har været på højskole, er mere aktive i foreningslivet og dermed bidrager til civilt engagement generelt.
White

LOKALE KRAFTCENTRE


Højskolerne har lokale samarbejder med undervisnings- og kulturinstitutioner, humanitære organisationer, kommunen, kirken, oplysningsforbund, idrætsforeninger m.fl. Alene siden 2014 er der blevet iværksat 40 nye folkeoplysningsprojekter med det formål af styrke lokalsamfundene.


Mange højskoler ligger i landdistrikter og fungerer som stærke kraftcentre for områder, hvor mængden af kulturtilbud ellers ikke er så stor.

Hjælp os med at fjerne yderligere besparelser på højskolerne. Danmark har brug for at du kan komme på højskole.

Baggrund

Læs meget mere om højskolernes positive indflydelse på dansk økonomi og højskolerne i tal.

 

Hjælp os med at sprede budskabet

 
Niels Glahn

Ledelse
Generalsekretær
ng@ffd.dk
Tlf: 3336 4032 / 2035 2362
So Me _logo _linkedin2 

Hvad er en højskole?

En højskole er en kostskole, der giver rum for faglig inspiration, personlig udvikling, engagement og virkelyst i et forpligtende fællesskab. 


KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven