Find højskole

Alle højskoler i alfabetisk orden

Handicappede på Højskole

Børn med på lange kurser

Konference- og udlejningsfaciliteter

Søg højskole/forstanderNordisk Højskolestipendium

Danske elever (incl. færøske og grønlandske) kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendium til ophold af min 12 ugers varighed på en folkehøjskole i et andet nordisk land.

Danske elever kan få tilskud til ophold på nordiske folkehøjskoler.
Nordisk Højskolestipendium har til formål at styrke kendskabet til nordisk sprog og kultur og øge interessen for folkehøjskoler i andre nordiske lande.

Danske elever kan søge Nordisk Højskolestipendium om et stipendium til ophold på en folkehøjskole i et andet nordisk land. Ordningen omfatter også elever fra Færøerne og Grønland, men ikke til deres folkehøjskoleophold i Danmark.

Stipendiet søges af eleven, men udbetales til folkehøjskolen.

Stipendiet består af et tilskud på 700 kr. pr. uge til reduktion af elevernes udgifterne til folkehøjskoleopholdet. Da midlerne er begrænsede, kan man højst modtage stipendium til 32 uger, uanset om der er tale om flere ophold på forskellige folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) administrerer ordningen og udbetaler stipendiet direkte til højskolen.

Betingelser for at få stipendium

  • du skal være dansk statsborger eller være ligestillet med danske statsborgere ifølge internationale aftaler
  • opholdet skal finde sted på en folkehøjskole i et andet nordisk land
  • kurset skal være offentligt anerkendt og vare mindst 12 uger
  • kurset skal have status af folkehøjskolekursus
  • du kan kun søge til folkehøjskoleophold, der ikke er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.

Løbende ansøgningsfrist

Du kan søge stipendium året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato indenfor det næste kalenderår.

OBS! På grund af begrænsede midler kan der være perioder, hvor puljen er opbrugt

Alle de til rådighedværende midler for efterårsterminen 2015 er nu uddelt. Indkommende ansøgninger vil bliver skrevet på venteliste.

Midlerne er fordelt i to puljer

Stipendiemidler er delt i to puljer: en forårspulje til kurser, der starter i første halvdel af kalenderåret og en efterårspulje til kurser, der starter i anden halvdel af kalenderåret. Inden for hver af puljerne tildeles stipendierne efter princippet "først til mølle ...".

Du ansøger via nettet

Du søger om stipendium ved at udfylde FFD's skema nederst på denne side. Du vil blive bedt om at vedhæfte en kopi af din ansøgning om optagelse på højskolen. Når du har sendt din ansøgning om stipendium, vil du på e-mail få en bekræftelse på, at vi har modtaget den. Opfylder du betingelserne, og er der stipendiemidler tilbage, vil du ca. 14 dage efter modtage et forhåndstilsagn med angivelse af stipendiets størrelse. Vi sender samtidig en bekræftelse til folkehøjskolen.

Du søger til en navngiven højskole og et bestemt semester/skoleår

Når du søger et stipendium, skal du søge til ophold på en bestemt højskole og en bestemt periode, som skal angives i ansøgningsskemaet.
Du kan ikke søge til flere skoler eller perioder af gangen. 
Ønsker du at skifte skole eller termin, frafalder tidligere ansøgninger.
Bliver du tildelt et stipendium, men ikke optaget på skolen, så frafalder stipendiet og overgår til den næste elev på ventelisten.
 

OBS! Vær opmærksom på, at der SKAL vedhæftes dokumentation for ansøgning til navngiven højskole, og at både højskolens og dit navn skal fremgå af denne dokumentation.

Stipendiet udbetales til højskolen

Folkehøjskolen skal straks efter tilsagn om optagelse sende en bekræftelse til FFD på, at du er optaget på kurset eller en dato for hvornår et sådant tilsagn kan forventes fremsendt.
Først på dette tidspunkt er stipendiet endeligt bevilget.
Efter kursets afslutning sender folkehøjskolen dokumentation på det gennemførte antal uger og en faktura på det bevilgede stipendium til FFD, og FFD udbetaler derefter stipendiet til folkehøjskolen.
Hvis dit ophold har været kortere, end du har angivet i ansøgningen, reduceres stipendiet tilsvarende.

Find oplysninger om folkehøjskoler i Norden

Du kan få oplysninger om nordiske folkehøjskoler og kurser gennem folkehøjskoleforeningerne i de nordiske lande:
Finlands Folkehögskolförening, www.folkhogskolor.fi
Informasjonskontoret for Folkehøgskolen i Norge, www.folkehogskole.no
Folkhögskolornas Informationstjänst i Sverige, www.folkhogskola.nu.

Kontakt

Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Vibe Fangel-Hansen, tlf.: 33 36 40 46, mail: vf@ffd.dk

 

 
Fill out my online form.
 

Tilmeld nyhedsbrev

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven