Tilskud

Der findes forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til et højskoleophold. Se informationer om de forskellige støttemuligheder nedenfor.

Støtteordninger og legater til soldater

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.

 

Kommunalt tilskud

Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Revalidering og omskoling

Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan.

 

Unge ledige

Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold

Unge uden uddannelse

Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.

 

Egu på højskole

Unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en ungdomsuddannelse, har mulighed for at tage på højskole som del af en erhvervsgrunduddannelse (egu).

Støtte fra foreninger og legater

Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater

 

Støtte til udlændinge

Se hvilke støttemuligheder der er for elever fra udlandet.

Find kurser og indhold
KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven