Højskolernes indflydelse på dansk økonomi

Det samfund, vi lever i, presser alle til at dokumentere den økonomiske effekt af det, vi foretager os. For første gang i 150 år har vi derfor undersøgt effekten af et højskoleophold.

 Kort sort  

Højskole - med god økonomisk samvittighed

Vi har undersøgt den økonomiske effekt af højskole

Resultatet er slående. Højskoleopholdet gør,

  • at flere unge, som er faldet fra en ungdomsuddannelse, kommer tilbage i uddannelse
  • Der er markant færre, som falder fra deres videregående uddannelse efter et højskoleophold.

Det er for at blive i den finansielle lingo altså en "win win" for Danmarks økonomi, at vi har højskolerne. Selvom vi vægter værdier som samvær og fællesskab i undervisningen højt, er vi glade for at man også med en god økonomisk samvittighed kan tage på højskole.

 

 

filosofi
Filosofis indflydelse på dansk økonomi
 

Løft til frafaldne unge

En ny omfattende analyse viser markante effekter af højskoleophold for unge i uddannelsessystemet.

Unge, der er faldet fra en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, har betragteligt bedre chancer for at blive i uddannelsessystemet, når de har været på højskole. Det gælder i særlig grad for unge fra såkaldt
ikke-uddannelsesvante hjem.

Hent rapport med dokumentation for markant effekt af højskoleophold- 34 sider (pdf) (Kort opsummering af rapport)


 

Tilbage til uddannelse

 

 Gymnastik2
Gymnastiks indflydelse på dansk økonomi
 

Flere i uddannelse

En ny undersøgelse viser, at unge, der har været på højskole, har markant bedre chancer for at gennemføre en videregående uddannelse.
Hent rapport med dokumentation for markant effekt af højskoleophold- 34 sider (pdf) (Kort opsummering af rapport)

Frafald

 

 Friluftsliv
Friluftslivs indflydelse på dansk økonomi
 

Aktivt medborgerskab

Undersøgelse viser, at unge, der har været på højskole, er mere aktive i foreningslivet og dermed bidrager til civilt engagement generelt.
Se rapport: Målgruppe- og effektundersøgelse 2007-2008

Foreningsliv

 Hojskolesang
Højskolesangs indflydelse på dansk økonomi
 

Befolkningens tillid er høj

Hvert år måler Reputation Institute, hvor stor tillid danskerne har de til de mest
synlige private virksomheder og offentlige organisationer. I 2013 er højskolernes omdømme også blevet målt. Undersøgelsen viser, at højskolernes omdømme i den danske befolkning er fremragende.

Højskolerne er helt i top i selskab med privat virksomheder som Lego og Novo Nordisk. Og i top 3 blandt offentlige institutioner som Forbrugerombudsmanden og Folketingets Ombudsmand.

92 % af befolkningen mener, at staten fortsat skal yde tilskud til højskolernes lange kurser.

Se rapport med ranglister og konklusioner (pdf)

Rangering privat

Rangering Offentlige

Skal staten støtte

 

 Danmark
Danmark har brug for højskolerne
 

Folkelige mødesteder

Omkring 35.000 danskere tager årligt på et kort kursus på en af landets højskoler. Mange bruger et kort højskolekursus som en inspiration i arbejdslivet, som et pusterum eller som en chance for at møde nye mennesker og udvide netværket. Højskolernes korte kurser er fortsat et af de få steder, hvor forskellige mennesker mødes til gavn for sammenhængskraften i Danmark og for lokalsamfundet i alle afkroge af landet.

Lokale kraftcentre

Højskolerne har lokale samarbejder med undervisnings- og kulturinstitutioner, humanitære organisationer, kommunen, kirken, oplysningsforbund, idrætsforeninger m.fl. Alene siden 2014 er der blevet iværksat 40 nye folkeoplysningsprojekter med det formål af styrke lokalsamfundene.


Mange højskoler ligger i landdistrikter og fungerer som stærke kraftcentre for områder, hvor mængden af kulturtilbud ellers ikke er så stor.

Lisbeth Trinskjær

Formand FFD
Lisbeth Trinskjær,
Forstander, Ubberup Højskole
2818 6817
lisbeth@ubberup.dk

Niels Glahn

Ledelse
Generalsekretær
ng@ffd.dk
Tlf: 3336 4032 / 2035 2362
So Me _logo _linkedin2 

Hvad er en højskole?

En højskole er en kostskole, der giver rum for faglig inspiration, personlig udvikling, engagement og virkelyst i et forpligtende fællesskab. 


Læs også om højskolernes indflydelse på

 

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven