Unge kan opkvalificere sig til videregående uddannelse på højskolerne

Udgivet 30-07-2016

Mange danske unge, der får afslag på drømmeuddannelsen, bruger perioden ind til næste ansøgningsrunde til at opkvalificere sig fagligt. Og udbyttet er stort, viser en undersøgelse foretaget af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt godt 1000 højskoleelever fra foråret 2016 af Folkehøjskolernes Forening i Danmark, - viser, at eleverne får stort udbytte af et højskoleophold. Den viser, at de unge i meget høj grad har fagligt udbytte af et højskoleophold. Ud over at højskolen er personligt og socialt afklarende, giver den også ny viden og fagligt input til det videre studieforløb.

Forventningerne til fagligt udbytte bliver indfriet

Mere end 74 % af eleverne svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad har fået indfriet deres forventninger til faglig opkvalificering i form af ny viden. Og over 65 % svarer, at de har fået indfriet deres forventninger til faglig opkvalificering i forhold til det kommende studie.

"Vi er glade for, at den enkelte elev i meget vid udstrækning får indfriet sine faglige forventninger til højskolen, men i et lidt bredere perspektiv selvfølgelig også for, at højskolen bidrager til at kvalificere de unge til deres videre studieforløb," siger Niels Glahn, generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Højskole er god til at afklare

Samtidig har højskolerne en markant afklarende effekt for de unge i forhold til valg af studie, viser undersøgelsen. Over 70 % har fået indfriet deres forventninger til at blive mere klare på, i hvilken retning deres uddannelse skal gå.

Læs mere på www.hojskolerne.dk/uddannelse