Udgivet 22-11-2016

Med en ambition om at inkludere nye medborgere og bygge broer imellem kulturer ved hjælp af den folkelige sang, har Vestjyllands Højskole skabt sang-festivallen 'Alverdens stemmer'.

En sangfestival med gæster fra hele verden

Vestjyllands Højskole har skabt sangfestivallen 'Alverdens stemmer' ud fra den præmis, at alle kulturer har sangen til fælles.

Til festivallen blev der sunget i højskolesangbogen og sangere fra blandt andet Grønland, Italien, Brasilien, Mozambique, Frankrig, Venezuela optrådte med traditionel sang og musik fra deres hjemlande.

"Uanset hvor man kommer fra har man sangen med sig - enten udøvende eller i vores erindringer. Vores mål er at åbne folks øjne for, hvad vi kan give hinanden igennem den folkelige stemme," forklarer skolens sanglærer Kristian Skov, der har været med til at arrangere festivallen.

Flygtninge deltog også på festivallen

Som optakt til festivallen afviklede højskolen forskellige sangarrangementer. Højskoleelever har sammen med et professionelt kor blandt andet besøgt 'Lær Dansk'-sprogskolen i Skjern for at optræde med højskolesange for sprogskoleeleverne, hvoraf størstedelen har flygtningebaggrund.

Arrangementet var så stor en succes, at flere af sprogskoleeleverne efterfølgende deltog i festivallen på højskolen - og tog familien med.

'Det var netop meningen med at søge ud i vores lokalområde. På den måde er projektet virkeligt lykkedes. Højskolen har fået vores nye medborgere i tale, og sammen med dem er der opstået en stor fælles sang," siger Kristian Skov.

Folkeoplysning i fokus

Folkelig oplysning er et af højskolernes 3 kernebegreber. Vi sætter fokus på de 21 projekter, der har fået penge af folkeoplysningspuljen i 2016