Mere naturvidenskab på højskolerne

Udgivet 20-04-2018

Flere højskoler sætter mere fokus på naturfaglighed og naturvidenskab. Et forsøg på at skabe en science højskole i Gjellerup er endt på Idrætshøjskolen Aarhus, der åbner et Science Akademi til august. Eleverne får mulighed for at prøve en bred vifte af naturvidenskabelige discipliner.

Idrætshøjskolen Aarhus starter Science Akademi

Bæredygtighed og naturfag på skemaet

Bæredygtighed og naturvidenskabelig dannelse er et satsningsområde for højskolerne. Flere og flere højskoler skruer op for naturfag og naturvidenskabelige discipliner og flere skoler opretter fag som indeholder fx spiludvikling, robotteknologi, bæredygtighed, økologi og vedvarende energi.

Læs mere om bæredygtighed

Læs mere naturvidenskabelig dannelse 

Nyt Science Akademi i Århus

I Århus følger de nu trop med et Science Akademi fra august 2018. Akademiet er blevet til i et samarbejde mellem Science Højskolen i Aarhus og Idrætshøjskolen Aarhus.

Gennem en del år har personer i det aarhusianske uddannelsesmiljø (Aarhus Universitetet, VIA University College og Aarhus Tech), arbejdet på at skabe en Science Højskole. Men det viste sig, at være for svært at samle de fornøde penge til bygninger. I stedet har Science Højskolen valgt at samarbejde med Idrætshøjskolen i Århus og det er forstander Henrik Løvschall på flere måde begejstret for:

Der mangler tilbud i højskoleverdenen med naturvidenskabelig dannelse, som traditionel har været en del af højskolerne tilbage til Poul La Cours gennembrud med at få vindmøller til at
producere strøm. Og da vi hørte om udfordringerne med at få en ny højskole med fokus på dette op at stå i Aarhus, så tilbød vi, at vi kunne indgå et samarbejde.

Forstander Henrik Løvschall fra Idrætshøjskolen Aarhus. 

De unge skal snuse til naturvidenskabelige discipliner

Tanken med et Science Akademi er at give de unge muligheden for at snuse til en bred vifte af naturvidenskabelige discipliner, hvad enten deres interesse er ny eller erfaren. Dermed forventer højskolen også at hjælpe elever med at afklare om deres uddannelse skal ligge inden for forskning, innovation og naturvidenskab. Science Akademiet bliver en del af idrætshøjskolen, hvor elever får 14 ugentlige sciencetimer. De øvrige timer udgør det almindelige
højskoleliv med almendannende højskolefag, samlinger, foredragsaftener, fællessang, fælleskab og forpligtigelser.

Opgav plan om højskole i Gjellerup 

Tidligere dekan på Det Naturvidenskabelig Fakultet i Aarhus, Erik Meineche Schmidt var manden, der sammen med initiativgruppen for Science Højskolen henvendte sig til IHÅ. 

Vi glæder os over samarbejdet med Idrætshøjskolen. Vi har arbejdet med at skabe en ny højskole i Gellerup, men måtte erkende, at det var svært at samle de fornødne penge til de bygninger, det kræver. Vi håber, dette kan give endnu flere unge mod til at træde ind i den spændende verden, naturvidenskaben byder på. Danmark har brug for unge innovative forskere og videnskabelige medarbejdere.

Erik Meineche Schmidt

Eleverne skal arbejde projektorienteret med overordnede temaer som astronomi, robotter, menneskets evolution, sundhed, krop & biologi, vulkaner & geologi, marinebiologi og bæredygtig udvikling. Og generelt forsøge at forstå naturens verden samt store og små globale udfordringer igennem oplevelser, opfindsomhed, ekspeditioner, eksperimenter og problemløsninger.

Læs mere på www.ihaarhus.dk