Højskolerne ser frem til genåbning efter den 27. maj

Udgivet 21-05-2020

Højskolerne glæder sig til at kunne byde eleverne velkommen igen på en ansvarlig måde, og der bliver arbejdet på højtryk for at gøre højskolerne klar hurtigst muligt efter den 27. maj.

Genåbning - gensyn med højskolevennerne

Glæde over genåbning 

Det er nu fra politisk hold meddelt, at højskolerne kan genåbne den 27. maj. På landets højskoler glæder man sig til at gense eleverne, der blev sendt hjem tilbage i marts, da Danmark blev lukket ned.

”Vi glæder os til igen at kunne gøre det, vi er sat i verden for. Genåbningen skal selvfølgelig ske på en ansvarlig måde, så både elever, ansatte og lokalsamfund kan være trygge, samtidig med at vi kan skabe gode rammer for det helt særlige fællesskab, som højskolen har som sit særkende"

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)

Forsvarlig åbning prioriteres

Det er imidlertid også vigtigt, at genåbningen foregår på en ansvarlig måde for både ansatte, elever og lokalsamfund. Derfor bliver der lige nu arbejdet på højtryk for at gøre højskolerne klar til at modtage eleverne i det omfang, det er muligt, da der endnu ikke foreligger specifikke retningslinjer for højskolerne.

Langt fra alle højskoler vil derfor kunne åbne den 27. maj, da åbningen er betinget af nogle krav, som vi endnu ikke kender.

Højskolerne har ind til nu arbejdet hen imod en genåbning den 8. juni, som led den såkaldte tredje fase af genåbningen af Danmark. Denne er nu blevet fremskyndet, hvorfor højskolerne har brug for tid til at kalde hjemsendte medarbejdere tilbage, få afsluttet eventuelle byggeprojekter – og få indrettet højskolerne på en sådan måde, at det både er sundhedsmæssigt forsvarligt, samtidig med at det giver bedste mulige betingelser for at bedrive netop højskole for eleverne.

Det er dog ambitionen at åbne så hurtigt som overhovedet muligt efter den 27. maj. 

Højskolerne glæder sig til igen at danne ramme om mening og fællesskab, at bidrage med det vi brænder for, og at gøre det, vi er sat i verden for.