Højskolerne med i fælles udspil: Giv Danmark en grøn demokratifond

Udgivet 06-10-2020

Danmark har en historisk mulighed for at give et demokratisk svar på klimakrisen. Men det kræver en ambitiøs indsats, hvis borgerne for alvor skal aktiveres i omstillingen. Derfor må der sættes en grøn demokratifond på finansloven, mener en bred alliance af 12 organisationer på tværs af civilsamfundet.

Den Grønne Demokratifond

I dag lancerer 12 organisationer, heriblandt Højskolerne, den grønne demokratifond, der skal aktivere borgerne i omstillingen. Fonden skal ifølge oplægget have 150 millioner kroner om året til at aktivere borgerne.

Civilsamfundet oplæg til finansloven

Organisationerne bag forslaget mener, at det kræver en omfattende tilgang, hvis borgerne for alvor skal aktiveres i omstillingen. Derfor foreslår de, at Den Grønne Demokratifond skal understøtte en såvel politisk og økonomisk som vidensmæssig demokratisering af omstillingen.  

”Hvis klima- og miljøkrisen ikke skal føre til øget polarisering og radikalisering, er der behov for folkelig forankring og for en drøftelse af, hvordan vi løser problemerne sammen. Vel at mærke uden at efterlade nogen på perronen. Derfor er der brug for en grøn demokratifond,” siger Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær for Højskolerne.

 Alliancen foreslår at fonden skal bestå af 3 ”søjler”. Den første søjle skal understøtte et ambitiøst borgerinddragelsesprogram i kommunerne, hvor borgerne får reel medbestemmelse i blandt andet kommunale borgerting. Den anden søjle skal sikre en borgerdrevet omstilling i virksomheder og lokalsamfund ved at understøtte demokratisk erhvervsudvikling og grønt fælleseje. Og den tredje søjle skal understøtte et nationalt program for folkeoplysning og vidensudvikling i civilsamfundet.

 Et stort politisk flertal forpligtede sig på at inddrage borgerne med aftalen om klimaloven. I teksten til aftalen står der, at den grønne omstilling skal “indeholde tiltag målrettet inddragelse af borgere, erhvervsliv og civilsamfund.”. 

Organisationer bag oplægget:

92-gruppen, CARE Danmark, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danske Studerendes Fællesråd, Den Grønne Studenterbevægelse, Fridays For Future Danmark, Greenpeace, Højskolerne, Klima- og Omstillingsrådet, Klimabevægelsen, Kooperationen, Mellemfolkeligt Samvirke.

 

Læs mere på Grøndemokratifond.dk