Norske højskoler undtaget fra nedlukning: Her leves ungdomslivet i ly fra pandemien

Udgivet 08-02-2021

I Norge har højskolerne succes med at holde corona fra døren, selvom de fortsat er åbne. Eleverne har taget ansvar, og måske kan den lukkede model netop være vejen til genåbning af højskolerne i Danmark.

I Norge leves højskolelivet (næsten) som det plejer.
I Norge er højskoleeleverne nogle af de få, der kan leve et (næsten) helt almindeligt socialt liv under corona. Foto: Torkild Groven, Karmøy folkehøgskule

Lukkede sociale bobler

Modsat Danmark, hvor højskolerne har været lukket siden jul, har Norge formået at holde deres højskoler åbne ud fra en lukket model, hvor eleverne mere eller mindre har været lukket inde på skolen.

Skolerne er i højberedskab og har et tæt samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder. Ferier og friweekender holdes til et minimum, elever skal i karantæne, hvis de har været uden for skolen, eleverne deler værelse med nogen fra samme faglinje, og dette er blot et udsnit af tiltagene. Til gengæld kan eleverne leve et helt normalt højskoleliv på skolen uden at være tynget af pandemien.

Modellen stiller selvfølgelig store krav til både ansatte og elever, men resultatet er overbevisende. Efter juleferien skulle modellen for alvor stå sin prøve, da alle elever havde været hjemme for at fejre jul og nytår. Men på trods af stor smitte i Norge generelt, var der ikke et eneste smittetilfælde blandt de næsten 8000 elever, der kom tilbage til højskolerne i januar, fortæller Dorte Birch, der er daglig leder på informationskontoret for folkehøjskolerne i Norge.

I Danmark kan vi lære af Norges positive erfaringer, mener Generalsekretær i FFD, Elsebeth Gerner Nielsen:

Højskolerne vil gerne åbne med udgangspunkt i en lukket model, hvor eleverne accepterer at være næsten lukket inde på skolen, men til gengæld har et tilnærmelsesvist normalt højskoleliv. Men boble-modellen er ikke problemløs. Nogle højskoler – f.eks. højskoler med fortrinsvis korte kurser – vil nok ikke kunne bruge den. Og nogle elever vil altid have behov for f.eks. at tage til læge eller hjem, fordi de befinder sig i en særlig situation. Det må der findes lokale løsninger på. Heldigvis gør den øgede testkapacitet det meget nemmere.

Elsebeth Gerner Nielsen

Et studie, udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut, viste i efteråret, at de danske højskoler satte professionelt ind for at overholde skiftende retningslinjer, øgede krav til hygiejne og skærpede regler for socialt samvær i perioden, hvor de stadig måtte være åbne:

"Vores konklusioner tyder på, at der er masser af læring og metoder fra højskolerne, som man kan bruge i det omgivende samfund til at engagere unge til i højere grad at være med til at forhindre smittespredningen af COVID-19,” fortæller Flemming Konradsen, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og en af forskerne bag studiet.

Og det er ikke kun de unges evne til at tage ansvar, der er essentiel for genåbningen. En åbning af højskolerne ville forhåbentlig også kunne bidrage til øget trivsel i en ungdomsgeneration, der er hårdt presset og lider et enormt afsavn. Ifølge forskningsprojektet HOPE er ensomheden blandt de unge meget højere end normalt under denne anden nedlukning.

Foto fra Harstad folkehøgskole

I Norge opfordrer uddannelses- og forskningsminister Guri Melby ligefrem de unge til at gribe muligheden og tage på højskole på trods af corona:

"Som uddannelses- og forskningsminister vil jeg opfordre flere til at overveje folkehøjskoler næste efterår. Godt samarbejde med lokale sundhedsmyndigheder betyder, at folkehøjskoler kan fungere næsten som normalt, selv under pandemien," siger hun til folkehøjskolernes forening i Norge.

Lukket boblemodel

Hvis danske højskoler skal tilstræbe at genåbne ud fra en lukket model, ville modellen bestå af følgende centrale elementer: 

  • Minimal omgang med det omgivne samfund
  • Eksterne personer (eks. fragtpersoner, oplægsholdere, håndværkere) vil være underlagt strenge krav til både at lade sig teste inden adgang til skolen, at bære mundbind/visir under ophold på skolen samt holde mindst 2 meters afstand til skolens elever og ansatte.
  • Elever, der ønsker at deltage på lange kurser, vil skulle lade sig teste, i henhold til de danske myndigheders anbefalinger, forud for opholdet og vil derudover gennemgå en lyntest ved ankomst til skolen evt. i kombination med en kortere isolationsperiode. Den samme procedure vil gøre sig gældende ifm. hjemrejser under helt særlige omstændigheder (nødvendige lægebesøg, deltagelse i begravelser og lignende).
  • Skolens ansatte testes med fast interval og overholder derudover gældende afstandskrav til elever og øvrige ansatte.

Følgende punkter er kombineret overholdelse af alle retningslinjer vedr. rengøring og hygiejne (jf. eksisterende retningslinjer). Derudover vil kursusindhold og -udbud blive tilpasset, herunder rejseaktivitet, studieture og øvrigt kursusindhold, hvor det vil være meget vanskeligt at efterleve de nye skærpede hygiejnekrav.