Bred politisk opbakning til højskolerne

Udgivet 20-01-2021

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet besluttet at udvide den økonomiske hjælp til folkehøjskolerne.

God nyhed til højskolerne
God nyhed til højskolerne - nu kan de overleve Corona-krisen

Kompensationsordning for tabt deltagerbetaling

Danmarks folkehøjskoler får nu en samlet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling på både korte og lange kurser i perioden fra 9. december 2020 til og med 7. februar 2021.Med ordningen kan folkehøjskolerne blive kompenseret for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling.

Det er et krav for at kunne søge puljen, at folkehøjskolerne først har søgt de generelle kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation i relevant omfang. Puljen er på 54 mio. kr. 

Højskolerne beholder statstilskud

Folkehøjskolernes aconto statstilskud - i perioden med de skærpede restriktioner - reguleres med udgangspunkt i antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020.

Folkehøjskolerne ligger øde hen og mister derved en stor del af deres indtægtsgrundlag fra eleverne. Det stiller folkehøjskolerne i en yderst skrøbelig position, og vi vil ikke efterlade dem tilbage på perronen. Derfor kan de beholde deres statstilskud og kan nu også få kompensation for det økonomiske tab, de manglende kursister medfører.

Kulturminister Joy Mogensen

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, udtaler:

Vi er ubeskriveligt taknemlige! Der er nu skabt tryghed omkring højskolernes økonomi for nedlukningsperioden. Jeg er taknemlig og stolt over hvor flittige, dygtige og stærke folkevalgte, vi har i Danmark. Og for den brede politiske opbakning, højskolerne har. Vi knokler nu på for at forberede en forsvarlig genåbning, så vi er klar til at tage imod de mange højskoleelever, der lige nu venter hjemme. Vi ved, at I er utålmodige. Vi glæder os til at holde højskole igen, så snart vi må. Nu har vi vished for, at højskolerne også klarer sig igennem denne nedlukning, så vi kan holde højskole i Danmark i mange år fremover. Tusind tak for det!

Lisbeth Trinskjær, formand i FFD

Læs Kultuministeriets nyhed