Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud

Almindeligvis kan du ikke modtage tilskud til dit højskoleophold. Der er dog særlige tilfælde, hvor det er muligt at få økonomisk hjælp til egenbetalingen. Du skal som hovedregel selv kontakte kommunen, hvor du bor, eller den enkelte højskole for at få støtte.

Hvad koster det?

Prisen på et højskoleophold  varierer, og i enkelte særtilfælde kan du få tilskud. 

Tilskud til lange kurser

Kommunalt tilskud

Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Læs mere om kommunalt tilskud

Unge uden ungdomsuddannelse

Unge uden ungdomsuddannelse kan søge om tilskud til betalingen af et højskoleophold. Det er også muligt at få en mentor tilknyttet.

Læs mere om mulighederne for unge uden ungdomsudannelse

Unge ledige

Unge ledige kan søge om arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesgodtgørelse i forbindelse med et højskoleophold.

Læs mere om mulighederne for unge ledige

Revalidering og omskoling

Efter Lov om aktiv socialpolitik kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. 

Læs mere om højskoleophold som et led i revalidering eller omskoling

Støtteordninger og legater til soldater

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.

Læs mere om støttemuligheder for soldater

Støtte til udlændinge

Der er forskellige stipendier og støttemuligheder for personer fra udlandet og flygtninge.

Læs mere om muligheder for udlændinge

Flygtninge på højskole

Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et højskoleophold for flygtninge. Mulighederne defineres af flygtningens status.

Læs mere om muligheder for flygtninge

Støtte fra foreninger og legater

Det er muligt at søge tilskud fra elevforeninger, skoleforeninger og forskellige legater.

Læs mere om muligheden for at søge legater