Kan højskolerne medvirke til demokrati og fred i verden?

Udgivet 11-03-2022

Et højskoleinitiativ i Ukraine har brug for praktisk hjælp og netværk med danske højskoler, der har erfaring med at skabe den eftertragtede folkelige oplysning og demokratiske dannelse

Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i FFD og sekretær for Højskolernes internationale udvalg og Claus Staal, forstander på Silkeborg højskole, medlem af FFD’s bestyrelse og formand for Højskolernes internationale udvalg

Der er krig i Europa. Rusland har angrebet Ukraine - et frit og selvstændigt land. Vladimir Putin har endog truet med en magtanvendelse, som man næsten ikke tør sige højt. Det er en ubegribelig og uhyggelig situation.

Kort efter den russiske invasion i Ukraine inviterede Folkehøjskolernes Forening til et online møde for interesserede højskoler for sammen at drøfte, hvad vi som højskoler enkeltvis eller som bevægelsekan gøre i denne situation. Med på mødet var også repræsentanter fra et ukrainsk højskole-initiativ, der de senere år har arbejdet for at starte en højskole i Ukraine.

Der er krig i Europa. Rusland har angrebet Ukraine - et frit og selvstændigt land. Vladimir Putin har endog truet med en magtanvendelse, som man næsten ikke tør sige højt. Det er en ubegribelig og uhyggelig situation.

Claus Staal og Sara Skovborg Mortensen, FFD

De ønsker at virke for et demokratisk samfund efter skandinavisk model. De har sat sig grundigt ind i højskoletraditionen og har blandt andet holdt studiecirkler herom, de har også købt en gammel bygning, som de var i gang med at sætte i stand, og de havde håbet på at starte med korte kurser allerede til sommer.

De har ingen anelse om, hvorvidt skolen stadig står eller er faldet for bombenedslag, for de har måttet forlade deres hjem for at søge til mere sikre zoner. Der hjælper de med organiseringen af støtte til de hundredetusindevis af internt fordrevne, ligesom de bruger en stor del af deres tid på at fortælle omverdenen, hvad der sker, blandt andet med fokus på oplysning i Rusland.

Når man tænker på, hvilken situation vores ukrainske søsterorganisation står i lige nu, havde de overraskende meget fokus på det langsigtede mål og deres visioner for fremtiden.

Claus Staal og Sara Skovborg Mortensen, FFD

Men når man tænker på, hvilken situation vores ukrainske søsterorganisation står i lige nu, havde de overraskende meget fokus på det langsigtede mål og deres visioner for fremtiden. På mødet sagde de blandt andet: Vi ønsker at skabe folkelig oplysning og demokratisk dannelse i Ukraine, og vi har brug for jeres hjælp til den praktiske del, vi har brug for jeres praktiske højskoleerfaringer, og vi har brug for at netværke med jer.

Lignende appeller har vi fra højskoleinitiativer i det meste af verden. De ønsker at lære af vores erfaringer, og de ønsker støtte til deres fortalervirksomhed for bedre vilkår til at drive folkehøjskole i deres lande. I vores møde med dem bliver vi inspireret af deres pionerånd og deres ’sense of urgency’.

Den demokratiske dannelse er en af højskolens hjørnesten, og fortællingerne fra tidligere udenlandske elever er ikke til at tage fejl af. De fortæller, at de på højskolen finder modet og evnerne til at tage ordet og gøre noget i deres eget samfund.

Claus Staal og Sara Skovborg Mortensen, FFD

Den demokratiske dannelse er en af højskolens hjørnesten, og fortællingerne fra tidligere udenlandske elever er ikke til at tage fejl af. De fortæller, at de på højskolen finder modet og evnerne til at tage ordet og gøre noget i deres eget samfund. Vi har for eksempel set det i forbindelse med modstanden mod regimets undertrykkelse af borgerne i Myanmar, hvor tidligere højskoleelever gik foran i protesterne.

For de danske elever ligger der også et kæmpe dannelsespotentiale. At leve og lære sammen med unge fra verdens brændpunkter kan gøre ubegribelige og komplekse globale problemstillinger nærværende og relevante, hvis vi bruger højskolens pædagogiske muligheder til at belyse, stille spørgsmål og forstå sammen.

Det nødvendige spørgsmål er, om højskolerne kan spille en større rolle i forhold til at understøtte demokratiske bevægelser rundt om i verden? Kan vi så nogle visionære og handlekraftige frø, som kan være med til at udvikle samfund nedefra i en mere demokratisk retning?

Claus Staal og Sara Skovborg Mortensen, FFD

Mange steder i verden lever folk ikke frit. De lever med angsten for at blive frihedsberøvet eller slået ihjel, for at ytre sig, organisere sig eller for at elske den, de elsker.

Det nødvendige spørgsmål er, om højskolerne kan spille en større rolle i forhold til at understøtte demokratiske bevægelser rundt om i verden? Kan vi så nogle visionære og handlekraftige frø, som kan være med til at udvikle samfund nedefra i en mere demokratisk retning? 

Claus Staal, forstander på Silkeborg højskole, medlem af FFD’s bestyrelse og formand for Højskolernes internationale udvalg og Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i FFD og sekretær for Højskolernes internationale udvalg.

Højskolerne for Ukraine

Krigen raser i Ukraine. Millioner af ukrainske familier er drevet på flugt, mens andre er grebet til våben. Men selvom krigen foregår langt væk, så følges den tæt og sætter sine spor på landets højskoler.

FFD samler løbende højskolernes idéer og initiativer til fordel for Ukraine. Formålet er at inspirere og oplyse og måske være med til at tænde et håb i mørket.

Se skolernes initiativer på hojskolerne.dk/ukraine

Se også vores Facebook-gruppe. 

#HøjskolerneForUkraine