Højskolekurser er som kosttilskud og vitaminer

Udgivet 13-10-2023

MØD FORSTANDERNE: På et højskolekursus får man rystet sin egen hverdag. Man får lov at opleve noget nyt sammen med andre. De korte kurser er højskole-maggiterninger fyldt med koncentreret oplevelse og indlevelse. Læs, hvordan højskolernes forstandere beskriver de korte kurser.

Højskoleforstander udtaler sig om de korte kursers betydning for samfundet

Af Signe H. Damkjær

Mange højskoler tilbyder korte kurser - det vil sige kurser, der varer 1 -7 uger. På de korte kurser bor man på højskolen og har sin hverdag der sammen med de øvrige kursister, lærerne og højskolens personale. Men kan man overhovedet få en højskoleoplevelse på så kort tid, og hvad tager kursisterne med sig derfra? Vi har spurgt fem forstandere om, hvad de korte kurser betyder for kursisterne - og for resten af samfundet. Læs deres svar herunder. 

På de korte kurser kan man hengive sig til det, man gerne vil opleve, lære og udvikle. Det er ikke så vigtigt, om det er en uge eller fire måneder. Selvom vi ligener hinanden, er der en diversitet, I løbet af et kort kursus bliver man inspireret, og man vil også møde samvær, der skaber refleksion ind i ens eget liv, som man udvikler sig ved.

Solveig Thorborg
Forstander, Bornholms Højskole

Se alle korte kurser for 2024 her

Er du også nysgerrig på, hvad kursisterne siger, så læs artiklen:

Derfor tog vi på kortkursus

Forstander, Brandbjerg Højskole

Simon Lægsgaard Madsen

- Hvorfor skal man tage på et kort kursus på en højskole?
Man skal tage på et kort højskolekursus for at få ny næring og nye perspektiver på livet og verden.

-  Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?

Det kan man i dén grad. Korte kurser er højskole-maggi-terninger fyldt med koncentreret oplevelse og indlevelse, man bagefter aldrig ville have været foruden.

- Hvad får jeres kursister med sig hjem?
Lige dele livsoplysning og livsglæde vakt af mødet med alt det, de ikke på forhånd kunne have sagt sig selv.

 - Hvad er jeres førstegangskursister mest overraskede over?
At de ikke var kommet afsted noget før.

- Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
De styrker sammenhængskraften, den demokratiske samtale og medborgerskabet på tværs af befolkningen og fremmer indsigt, eftertanke og håb på tværs af år.

Forstander, Bornholms Højskole

Solveig Thorborg

-Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?
Ja, det kan man virkelig. Det er faktisk ikke så vigtig, om det er en uge eller om det er fire måneder. I mødet med andre mennesker bliver man konfronteret med sig selv. Selvom det ikke er det, man opsøger med vilje, så er det sundt. Fællesskaber er en konstant provokation af vores eget væsen, og det ,synes jeg, er vigtigt ved en højskole. Selvom vi ligener hinanden, er der en diversitet, I løbet af et kort kursus bliver man inspireret, og man vil også møde samvær, der skaber refleksion ind i ens eget liv, som man udvikler sig ved.

- Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
Højskoler er at sammenligne med kosttilskud og vitaminer, når man virkelig har brug for det. Hvis man er udslukt, træt og længselsfuld, så er der en pille at tage, og det hedder en uge på højskole. Der er mennesker, som mistrives, og som ikke har mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Højskolen giver folk et sundt legeme og et vitalt sind. Det er en tryghed for samfundet at vide, at der er et sted, hvor man kan gå hen.

- Hvad er jeres førstegangskursister mest overraskede over?
De er glædelig overraskede over, hvor meget udfoldelsesrum, der er på en så lille højskole, og at tætheden og nærværet med naturen er så fremtrædende. Vi er jo midt ude i skoven. Her er flade bygninger, og der er ro.

Forstander, Liselund Højskole

Kim Jacobus

- Hvorfor skal man tage et kort kursus på en højskole?
Der er mange grunde. Det kan være, man interesserer sig meget for Søren Kierkegaard, slægtsforskning eller for at synge i kor. Det faglige er altid vigtigt, men man skal også tage på et kort kursus, fordi man vil opleve højskolen og fællesskabet.

-  Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?
Ja. Jeg er meget fascineret af, hvad mine kursister deler med hinanden. De taler for eksempel om at miste, og om hvad der skal til, for at livet giver mening. Det er vigtigt, at vi har nogle rum, hvor vi kan tale sammen. Det kan man på en højskole, og det kan man på en uge. Kursisterne tager af sted med ny energi og med inspiration til at fortsætte med nogle af de ting, de har gjort på højskole. Der er og kursister, der bliver ved med at ses, når de tager herfra.

- Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
Hvis der er noget, højskoler kan, så er det at bekæmpe ensomhed. Den dagsorden skal vi løfte, for det er stort problem blandt ældre. Vi har også kurser, der handler om at et otium er noget, der skal læres. Vi forbereder mennesker på den store opgave, det er at forlade arbejdsmarkedet.

Forstander, Nørgaards Højskole

Karen Friis

Hvorfor skal man tage et kort kursus på en højskole?
For at finde inspiration, få nye input, fordybe sig, blive fagligt dygtigere, være aktiv, få nye perspektiver på tilværelsen og blive del af et fællesskab.

Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?
På et ugekursus får man hele højskoleoplevelsen i koncentreret form: Fagligt indhold, fællessang, foredrag, morgensamlinger, koncerter, udflugter, samtalecafé og debatarrangementer samt masser af hygge. Man møder mennesker med vidt forskellige baggrunde og bliver del af et fællesskab. Man er aktiv det meste af tiden, men der er også god tid til at sludre over en kop kaffe i pauserne. Så med andre ord giver et ugekursus en fortættet, intens højskoleoplevelse.

Hvad får jeres kursister på de korte kurser med sig hjem?
Ny inspiration, fornyet livsglæde og nye relationer.

Hvad er jeres førstegangskursister mest overraskede over?
Mange af vores førstegangskursister tager på højskole, fordi de interesserer sig for noget bestemt. De kommer altså for at synge, spille golf, ro havkajak, lave grøn mad, hækle, lave keramik, patchwork, vandre etc. Men de går herfra med så meget mere. Vores kursister bliver overraskede over al den almene undervisning: foredrag, morgensamlinger, fællesskab etc. At de møder nye mennesker og oplever at være en del af et fællesskab. De er også overraskede over den gode stemning og højskolelærernes fagligt høje niveau.

Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
På de korte kurser mødes mennesker fra alle egne af landet og med vidt forskellige baggrunde. Bankdirektører, frisører, lærere, psykologer og direktører, akademikere og ufaglærte. På den måde er de korte kurser med til at styrke den demokratiske samtale. Højskolens korte kurser er et suverænt mødested for folk på tværs af alder, land/by, politisk overbevisning og livserfaringer.  
Samtidig kan de korte kurser være med til at løfte ældre ud af ensomhed og skabe fornyet livsglæde.

Forstander, Oure Idrætshøjskole

Jasper Mortensen

- Hvorfor skal man tage på et kort kursus på en højskole?
For at kombinere samvær med andre med læring og personlig udvikling. Et kort kursus på en højskole er en ideel mulighed for at lære om et bestemt emne eller færdighed og dykke dybere ned i det på kort tid. Du vil uden tvivl udvide din viden og kompetencer inden for et specifikt område, som bestemt kan være relevant for dig - personligt og/eller professionelt.

- Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?
Ja uden tvivl! På en uges højskolekursus vil du deltage i undervisning, træning og aktiviteter, der repræsenterer de værdier og tilgange, som højskoler står for. Du vil i løbet af ugen også have mulighed for at møde mange andre deltagere, lære om deres interesser og perspektiver, og skabe nye venskaber og relationer. Det giver en god fornemmelse af det sociale fællesskab og den samhørighed, der er en vigtig del af højskolelivet.

- Hvad får jeres kursister på de korte kurser med sig hjem?
Styrkede kompetencer, øget livskvalitet, sociale fællesskaber og netværk.

 - Hvad er jeres førstegangskursister mest overraskede over?
At ovenstående faktisk er muligt, og at det ikke er unormalt at fælde en tåre, når man forlader kurset lørdag formiddag.

- Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
De korte kurser på højskoler giver mulighed for livslang læring og kompetenceudvikling for alle, hvilket bidrager til at sikre et samfund med dannede og veluddannede kompetente borgere, der kan bidrage i samfundet.

Forstander, Undgomshøjskolen ved Ribe

Lone Hee

- Hvorfor skal man tage på et kortkursus på en højskole?
For at få udvidet sin horisont. Uanset om det er et kursus, der beskæftiger sig med et emne, man har kendskab til, eller om det er et helt nyt emne, så vil tilgangen til undervisningen og oplevelsen af højskolen åbne for nye indsigter og ny viden. Samtidig er det som regel super hyggeligt og en god måde at møde nye mennesker på.

-  Kan man overhovedet nå at opleve højskolen på en uge?
Højskolen rammer én med det samme, man ankommer til stedet. Højskoler er jo små universer, og ånden, stemningen og hjemligheden mærker man temmelig umiddelbart. På de korte kurser er indholdet som regel ret komprimeret, så man får mest muligt ud af sin tid på højskolen og flest mulige oplevelser med sig hjem igen.

 - Hvad får jeres kursister på de korte kurser med sig hjem?
God energi, og en masse fine oplevelser. En uge fyldt med samtaler, fællessang, foredrag, ture og workshops i godt selskab. Møder med andre mennesker og nye indblik i eget liv. Lyst til at opleve mere, for et kort kursus er jo netop det - kort.

- Hvad er jeres førstegangskursister mest overraskede over?
At Sydvestjylland er meget mere frodigt og alsidigt end forventet. At området er befolket af ildsjæle, der med begejstring deler deres passion med os. At det er så nemt at være på højskole - alt bliver jo “serveret”. Og at maden er så god. 

- Hvilken betydning har højskolernes korte kurser for samfundet?
Højskolerne er væksthuse for menneskeligt samvær og for diversitet - også på de korte kurser. På højskolen møder du folk, der er forskellige fra dig selv, og du mærker, at forskellighed er en kvalitet. Forståelsen for andre og evnen til at fungere sammen - måske endda på trods af forskellighed - er vigtig for sammenhængskraften i samfundet. Både det lokale, det danske og for verdenssamfundet.

Andre nyheder

Hent flere

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Højskolernes nyhedsbrev er for dig, der har været på højskole, skal på højskole eller bare gerne vil vide noget om, hvad der sker i højskoleverdenen og hvad, du kan deltage i.

  • Aktuelle historier fra højskolelivet
  • Nyt om højskolekurser
  • Nyheder om Højskolesangbogen
  • Offentlige arrangementer på højskoler
  • Konkurrencer

Felter med (*) skal udfyldes