Hvorfor afholdes jubilæum i 2019?

Rødding Højskole

Hvorfor fejrer folkehøjskolerne jubilæum i 2019, når der allerede var en slags højskole i 1842?

Rødding Højskole, der blev oprettet i november 1844, regnes som den første højskole. Ikke bare i Danmark, men i verden.

Hvornår denne opfattelse er slået igennem og med hvilke begrundelser er imidlertid ikke klart. Allerede i 1842 blev der i Rendsborg i Slesvig etableret en tysksproget højere skole for bønder. Og i oktober 1844 en højere bondeskole i Sundbylille.

Når Rødding Højskole alligevel i dag betragtes som den første, kan det hænge sammen med den centrale rolle, højskolen spillede i 1864, at den i modsætning til Rendsborg var dansksproget og ligger inden for de nuværende danske grænser, og at den i modsætning til både Rendsborg og Sundbylille viste sig at være levedygtig.

Eller måske helt banalt, at Rødding ulig de to andre, bar navnet ”højskole”.

Men som så meget anden historieskrivning er dette selvfølgelig åbent for diskussion, og Folkehøjskolernes Forening og Højskolehistorisk forening hilser enhver beskæftigen sig med højskolens historie og diskussion deraf velkommen.