Undervisningssamarbejder & introture

Underviser du på en ungdomsuddannelse, kan du overveje et undervisningsforløb i samarbejde med en højskole eller flytte introturen til en af landets højskoler. Flere højskoler tilbyder at undervise elever fra ungdomsuddannelser på højskolen.

Samarbejd med højskoler i hele Danmark

Er du interesseret i at skabe lidt anderledes undervisning eller introtur for dine elever, kan du med fordel indgå et samarbejde med en højskole.

Højskolerne har ofte særligt gode faciliteter til fx idræt eller kreative fag, og vil meget gerne give dine elever en særlig dag, hvor rammerne omkring det faglige vendes på hovedet. Højskolernes særlige pædagogiske rammer, skaber et anerledes læringsrum og trygge sociale rammer.

Særligt undervisningsforløb eller introtur på højskole?

Du kan lave aftaler med højskoler i hele landet, som tilbyder forskellige former for samarbejde om undervisnings- og introforløb, som kan udvikles efter din klasses behov.

Kontakt de enkelte højskoler for at aftale nærmere vedrørende undervisningsindhold, overnatning, pris m.v.

Se en liste over Højskoler, som tilbyder samarbejder med din skole