Hjælp de unge på vej

Hjælp de unge på vej med et højskoleophold. Få et gratis oplæg om højskolerne

Undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser kan booke gratis oplæg om, hvordan det er at gå på højskole.

Brobygning mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse

Højskolerne i Danmark vil gerne bidrage til brobygningen mellem ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og livet derefter. Et højskoleophold kan afklare unge i forhold til studievalg og valg om fremtiden. Samtidigt kan det være med til at give den energi, livsglæde og ro, som mange unge i dag søger efter afsluttet ungdomsuddannelse.

Som underviser eller vejleder på en ungdomsuddannelse har du mulighed for at bestille et gratis oplæg om højskoleophold for at give dine elever et indblik i, hvad højskole er, og hvad man kan få ud af et højskoleophold. Vi tilbyder følgende pakker:

Pakke 1 – kort og godt om højskolerne

Denne pakke indeholder et kort oplæg på fem minutter, som fortæller om det at gå på højskole. Derefter vil oplægsholderen være tilgængelig og kan fortælle mere til de interesserede samt udlevere informationsflyers om højskolerne.
Det er muligt at få dette korte oplæg både med og uden Power Point/Prezi
præsentation. 

Pakke 2 – bred information om højskolerne

Denne pakke indeholder et oplæg på cirka 15 minutter. Oplægget vil gå mere i dybden med, hvad en højskole er og kan,  og hvorfor det kan være relevant for eleverne at tage på højskole efter endt uddannelse. Til dette oplæg bruges Power Point/Prezi
præsentation.

Pakke 3 – bred information og samarbejde om indhold

Denne pakke er tænkt som et samarbejde med en underviser i forbindelse med en lektion/et helt eller halvt modul, hvor vores oplægsholder på cirka 15 minutter vil fortælle om, hvad en højskole er, og hvorfor det kan være relevant at tage på højskole.
Derudover vil der være rum til spørgsmål og en inddragende debat/miniworkshop, som udarbejdes med underviseren.
Hvis det passer, kan det tænkes ind i et allerede eksisterende undervisningsforløb
Det kunne eksempelvis være i samfundsfaglige fag, hvor man kan have en debat om uddannelsessystemet, samfundspres på unge, og hvordan højskolerne kan være et svar på nogle af de problematikker. Eller i et marketings- eller kommunikationsfag hvor man kan bruge Højskolen som case.

Download pdf med print af alle tilbud

Hvem holder oplæg

Vi har uddannet et kompetent oplægsholderkorps bestående af unge tidligere højskoleelever, som endnu har deres højskoleophold i frisk erindring, og som kender de forskellige typer af højskoler samt udbuddet af fag og emner. De brænder for at formidle, hvad det særlige ved et højskoleophold er, til andre.

Det er helt gratis

Selve oplægget er gratis, mens transporten skal dækkes af din skole. Vi vil forsøge at finde en oplægsholder nær jeres skole. Vi medbringer selv informationsmateriale.

 

Hvad får eleverne ud af oplægget?

De færreste elever er sikre på hvilken uddannelse, de skal vælge, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Du kan hjælpe dem med denne beslutning ved at præsentere dem for højskolerne. For mange er et højskoleophold afklarende i forhold til valg af uddannelse.

Højskoleophold reducerer frafald

Undersøgelser viser, at unge, der har været på højskole, har bedre chancer for at gennemføre en uddannelse end studerende, der ikke har. Så hvorfor ikke bestille et oplæg med det samme?

Book oplæg

Bestil oplægget ved at kontakte Matthew Daniali på md@ffd.dk for yderligere information.

Eller kontakt Højskolernes Hus på kontor@ffd.dk eller 3336 4040.