Højskoletyper

De danske folkehøjskoler kan inddeles i syv hovedkategorier, som hver især har fokus på forskellige emner og henvender sig til forskellige målgrupper.

De syv typer

Vi har 7 typer af højskoler:

Almene højskoler med bredt fagudbud
Fagspecialiserede højskoler
Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler
Kristne eller spirituelle højskoler
Livsstilshøjskoler
Seniorhøjskoler 
Ungdomshøjskoler 

Almene højskoler med bredt fagudbud

Traditionelle folkehøjskoler med flere faglinjer, hvor man enten kan fordybe sig inden for et enkelt fagområde eller vælge flere forskellige linjer.

 • Askov Højskole
 • Bornholms Højskole
 • Brandbjerg Højskole
 • Brande Højskole
 • Brenderup Højskole
 • Den Internationale Højskole
 • Djurslands Folkehøjskole
 • Egmont Højskolen
 • Færøernes Folkehøjskole
 • Gram Højskole
 • Grundtvigs Højskole
 • Hadsten Højskole
 • Højskolen Mors
 • Jaruplund Højskole
 • Johan Borups Højskole
 • Jyderup Højskole
 • Kalø Højskole
 • Krogerup Højskole
 • Knud Rasmussenip Højskolia, Grønland
 • Løgumkloster Højskole
 • Nordfyns Højskole
 • Nørgaards Højskole
 • Odder Højskole
 • Roskilde Festival Højskole
 • Ry Højskole
 • Rødding Højskole
 • Rønde Højskole
 • Rønshoved Højskole 
 • Silkeborg Højskole
 • Testrup Højskole
 • Uldum Højskole
 • Vallekilde Højskole
 • Vestjyllands Højskole
 • Vrå Højskole

Fagspecialiserede højskoler

Folkehøjskoler, som har valgt at fokusere på få, specifikke fagområder. Også på de fagspecialiserede højskoler skal halvdelen af undervisningen, ifølge højskoleloven, være af bred almen karakter. Det betyder, at man fx ikke kan spille musik eller male hele dagen

 • Den Europæiske Filmhøjskole
 • Den Rytmiske Højskole
 • Den Skandinaviske Designhøjskole
 • Engelsholm Højskole
 • Filmhøjskolen Møn
 • Scenekunsthøjskolen Snoghøj
 • Krabbesholm Højskole
 • Kunsthøjskolen i Holbæk
 • Kunsthøjskolen på Ærø
 • Musik og Teaterhøjskolen
 • Nordiska folkhögskolan
 • Oure Højskole Sport & Performing Arts
 • Ryslinge Højskole
 • Skals Højskole
 • Suhrs Højskole
 • Teaterhøjskolen Rødkilde

Gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler

Folkehøjskoler med speciel fokus på bevægelsesfag. Der undervises dog ikke i idræt hele dagen, da halvdelen af undervisningen ifølge højskoleloven skal være af almen dannende karakter.

 • Gerlev Idrætshøjskole
 • Gymnastikhøjskolen i Ollerup
 • Idrætshøjskolen Bosei
 • Idrætshøjskolen på Færøerne
 • Idrætshøjskolen Sønderborg
 • Idrætshøjskolen Aarhus
 • ISI Idrætshøjskole
 • Nordjyllands Idrætshøjskole
 • Vejle Idrætshøjskole
 • Viborg Idrætshøjskole
 • Aalborg Sportshøjskole

Kristne eller spirituelle højskoler

Bibelskoler eller skoler med en spirituel tilgang til livet.

 • Børkop Højskole
 • Højskolen Acts Academy
 • Luthersk Missions Højskole
 • Mariager Højskole
 • Oasehøjskolen

Livsstilshøjskoler

Folkehøjskoler, som har speciel fokus på kost, motion og personlig udvikling - kombineret med almendannende og kreative fag.

 • Højskolen for Bevidsthedsudvikling
 • Højskolen Skærgården
 • Livsstilshøjskolen Gudum
 • Struer Fri Fag- og Højskole
 • Ubberup Højskole

Seniorhøjskoler

Fire folkehøjskoler, som har særstatus i højskoleloven: De er målrettet et ældre publikum og har lov til udelukkende at arrangere korte kurser hele året.

 • Højskolen Marielyst
 • Liselund Højskole
 • SeniorHøjskolen - Nørre Nissum
 • Rude Strand Højskole

Ungdomshøjskoler (16 - 19 år)

To almene folkehøjskoler, som har en aldersmæssig særstatus i højskoleloven. Man skal nemlig være fyldt 16 ½ år (eller 16 år, hvis man har en uddannelsesplan), når højskoleopholdet starter - og man må ikke være fyldt 19 år.

 • Egå Ungdoms-Højskole
 • Ungdomshøjskolen ved Ribe

Fælles for alle folkehøjskoler

Fælles for højskolerne er, at halvdelen af undervisningen er af bred, almen karakter. Det betyder, at selvom du har valgt at fokusere på et særligt fagområde vil du også blive udfordret og præsenteret for andre temaer og emner. Det gør undervisningen på højskolen til noget helt særligt, hvor du ser dit fag i et bredere perspektiv. 

 

På de almene og grundtvigske højskoler kan du kombinere retorikundervisning med mountainbike.

De andre højskoler

”Højskole” er ikke et beskyttet navn. Der findes derfor andre uddannelsesinstitutioner, som også kalder sig højskoler. Det kan f.eks. være professionshøjskoler eller journalisthøjskolen.

De højskoler, du vil møde her på siden, er dog alle folkehøjskoler, godkendt af kulturministeriet og reguleret med en særlig højskolelov. I daglig tale bliver de ofte omtalt som højskoler i stedet for folkehøjskoler.

Hvad karakteriserer en højskole?