Højskoleforeninger

Rundt omkring i Danmark er der opstået højskoleforeninger, der består af folk, der brænder for højskolens idé. Mange af de engagerede har selv været på højskole, og ønsker fortsat at være en del af det fællesskab de har oplevet på højskolen. Mange højskoleforeninger arrangerer foredrag, udflugter og sangaftner, som er åbne for alle interesserede i lokalområdet.