Højskole motiverer til uddannelse

Udgivet 22-03-2017

En helt ny rapport viser, hvordan unge, der ikke er i uddannelse har stor gavn af et højskoleophold.

Unge i uddannelse

Rapporten viser at højskoleophold giver særdeles gode resultater, når man ser på unges faglighed, motivation og selvtillid. Den er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning og viser, hvordan unge, der ikke er i uddannelse, og som modtager offentlige ydelser - har stor gavn af et højskoleophold.

Motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse

55 % af de unge fra undersøgelsen angiver, at de i høj eller meget høj grad er blevet motiveret til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Også de deltagende kommuners tal bekræfter dette. 51 % af de unge er enten i uddannelse eller afventer opstart af uddannelse efter endt højskoleophold.

"Vi kan se, at højskolerne er yderst relevant tilbud for en gruppe unge - ikke alle - som har tabt retningen og motivationen for uddannelse - den genfinder de på højskolen. Fokuseringen på det hele menneske, livsduelighed og de særlige rammer på højskolerne kan noget særligt, som vi måske glemmer i den moderne uddannelsesdebat, og som er unik for det danske uddannelsessystem"
siger lektor  Niels-Henrik Møller Hansen fra Center for Ungdomsforskning, der står bag undersøgelsen.

"Man har måske haft en tendens til at overse højskolerne, når man taler om denne gruppe af unge. Man burde i højere grad have øje for den ressource, højskolerne og de frie fagskoler udgør i denne forbindelse,"
fortsætter han.

Hent rapporten

Læs den fulde rapport fra Center for Ungdomsforskning