Frie skoler stiller skarpt på de debatter, der gør os klogere

Udgivet 24-02-2020

Danskerne, og særligt de unge, er kørt trætte i debatter med grøftegravning og mudderkastning, hvor underholdningsværdien er omdrejningspunktet. Derfor sætter højskoler, efterskoler og friskoler i marts måned fokus på debatter, der tager konflikten alvorligt, men som samtidig giver plads til tvivl, nuancer og refleksioner.

Debatter, der gør os klogere

Når mikrofonerne tændes og kameraet ruller, så iscenesættes debatter ofte som en kamp, hvor underholdningsværdien er omdrejningspunktet, og hvor vi stirrer os blind på selve konflikten. Men den slags politiske debatter er tomme kalorier for vores demokrati. Derfor sætter en række frie skoler i marts fokus på debatter, der gør os klogere. Debatterne i Frirummets Debatmåned er Frirumsdebatter – en ny debatform udviklet af de frie skoler, der tager konflikten alvorligt, men som samtidig giver plads til tvivl og nuancer og sigter mod at involvere borgerne i at finde løsninger og initiativer, der bringer os videre.


”Debatformen er et eksempel på, at samfundsdebatter kan foregå på mange andre måder, end vi er vant til. I en Frirumsdebat slipper debattørerne ikke afsted med hurtige politiske one-liners og skræddersyede budskaber, når de bliver spurgt ind til deres politiske værdier, deres egen tvivl og moddebattørenes bedste argumenter. Det tror vi på, er med til at kvalificere vores offentlige samtale og gøre os klogere på dilemmaerne.”

Udtaler Marlene Borst Hansen, Projektleder for Frirummet.

 

Oplev en Frirumsdebat


Der er allerede 11 debatter i programmet – find en nær dig.

10. marts på Askov Højskole: Hvordan skal ungdommen redde kloden?
11. marts på Himmerlands Ungdomsskole: Hvem skal løse klimakrisen? 
11. marts på Gerlev Idrætshøjskole: Er #MeToo gået for vidt?
16. marts på Hovedbiblioteket i Viborg: Er ulighed i Danmark et problem?
17. marts på Frederiksberg Friskole: Tager friskolerne et socialt ansvar?
18. marts på Suhrs Højskole: Kan vi forsvare at flyve?
18. marts på Frederiksberg Bibliotek: Er folkeskolen i krise?
19. marts på Sejergaardens Musikefterskole: Prøvefri skole – for og imod. 
24. marts på Krogerup Højskole: Fremtidens kongehus
25. marts på Ryslinge Efterskole: Den pressede ungdom
30. marts på Vrå Højskole: Kystsikring – hvorfor eller hvorfor ikke?

Find en oversigt over alle debatterne.

Download plakat for Frirummets Debatmåned marts 2020

Om frirummet

Den demokratiske samtale er under pres. Tilliden til politikere og medier er dalende. Børn og unges stemmer og engagement er fraværende i demokratiet. Vi mangler håb og vision for fremtiden.

Derfor har de frie skoler (friskolerne, efterskolerne og højskolerne) taget initiativ til Frirummet – et civilsamfundsinitiativ, der skal bidrage til at genfinde den demokratiske samtale, styrke børn og unges engagement i debatten og udfordre råbekulturen.

 

www.frirummet.org