Kampen mod racisme kræver, vi handler i hverdagen

Udgivet 17-06-2020

”At gå forrest handler ikke om, hvem der går forrest i en demonstration. Det handler om, hvad du gør i hverdagen." Nuværende højskoleelev og aktivist, dansk-ghanesiske Prince Henry, kaldte på handling, da Højskolerne og Spektrum satte racisme i Danmark til debat under Altingets Sommermøde.

Fra venstre: Moderator, Maja Hagedorn Hansen, redaktør Altingets ungemedie Spektrum, Anja Pil Christoffersen, kendt under kunstnernavnet ANYA, Juno Berthelsen, den grønlandske organisation Nalik og Prince Henry, højskoleelev og aktivist. Foto: Altinget.

Højskoleelev og aktivist om racisme i Danmark

Hvordan ser racisme ud i Danmark anno 2020? Det debatterede og gav tre unge deres bud på til Altingets sommermøde, da Højskolerne og Altingets ungemedie Spektrum inviterede til debat.

Nuværende højskoleelev og aktivist, dansk-ghanesiske Prince Henry fortalte om sine oplevelser af racisme i Danmark og adresserede en lang række udfordringer i det danske samfund.

”Hvis vi skal ændre noget på samfundsmæssigt plan, så er det ikke nok at kun brune og sorte danskere siger fra, fordi det kun påvirker os direkte. Vi har brug for at majoriteten, som er etniske danskere, også siger fra. Fordi det er kun sådan, vi kan skabe både samfundsmæssige ændringer men også lovmæssigt kan forlange at vores politikere, de handler.”

Prince Henry, dansk-ghanesisk højskoleelev og aktivist

Læs hvordan Prince Henry var medskaber af corona-venlig Black Lives Matter demonstration på Roskilde Festival Højskole

Højskolerne var medarrangører på denne vigtige debat fordi debatten om racisme også vedrører os.

”Som kulturinstitutioner, som skoler og som bevægelse er det vigtigt, at vi er med til at arbejde for mangfoldighed, og for at unge stemmer høres i denne debat. Mange højskoler arbejder med mangfoldighed pædagogisk, ift. elevsammensætningen, personale og som tema ved fx foredrag. Dette vil vi gerne understøtte ved at markere højskolerne i den offentlige debat,” udtaler Helle Skovmose, mangfoldighedskonsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

Fra venstre: Juno Berthelsen, grønlænder og medlem af den grønlandske organisation Nalik, Anja Pil Christoffersen, dansk-amerikaner og kendt under kunstnernavnet ANYA og Prince Henry, dansk-ghanesisk højskoleelev og aktivist. Foto: FFD

Vær mere end ikke-racist. Vær anti-racist

Dansk-amerikanske Anja Pil Christoffersen, kendt under kunstnernavnet ANYA, supplerede med fortællinger om egne oplevelser af racisme i Danmark og efterspurgte klar stillingtagen for at skabe forandring på den lange bane.

”Det er ikke længere nok at sige ’jeg er ikke racist’. Man bliver nødt til at være anti-racist, hvis vi skal have ændret det her på den lange bane.”

Anja Pil Christoffersen, dansk-amerikansk og kendt under kunstnernavnet ANYA

Anja Pil Christoffersen afrundede hele debatten med en akustisk mini-koncert under kunstnernavnet ANYA, hvor hun blandt andet spillede ”Min kind”, som ifølge Anja selv, passer meget godt ind i, hvordan man kan få det stemningsmæssigt i den her tid.

Juno Berthelsen, som er grønlænder og medlem af den grønlandske organisation Nalik, mener også der er et stort problem med racisme i Danmark og fortalte om sine hyppige personlige oplevelser af racisme, han er blevet mødt med som grønlænder i Danmark.

Juno forklarede blandt andet situationen som kulturelt og historisk betinget som konsekvens af Danmarks fortid som tidligere kolonimagt. Noget man bliver nødt til at tale åbent om for at kunne skabe forandring – også de problemer og udfordringer, det har medført.

”Det vi [organisationen Nalik] egentlig gerne vil, er at sætte fokus på de koloniale levn, der er fra den historie, som Danmark har. Og i øvrigt hele Europa har globalt set. Dem bliver vi også nødt til at italesætte herhjemme, fordi man har en form for blindhed over for det. Altså Danmark har et problem med det, man kalder socialt hukommelsestab.”

Juno Berthelsen, grønlænder og medlem af den grønlandske organisation Nalik

Politisk opgave at komme racismen til livs?

Tre politikere og repræsentanter fra Folketingets Ligestillingsudvalg stillede op til efterfølgende debat, for at diskutere om det er en politisk opgave at komme racisme til livs i Danmark.

Tilstede var formand for Folketingets Ligestillingsudvalg, Heidi Bank (V), Halime Oguz (SF), medlem af Folketingets Ligestillingsudvalg og Birgitte Bergman (K), ligestillingsordfører og ligeledes medlem af Folketingets Ligestillingsudvalg.

Fra venstre: Birgitte Bergman (K), Halime Oguz (SF) og Heidi Bank (V). Foto: FFD