Højskolerne gør klar til åbning i en ny virkelighed

Udgivet 27-05-2020

Snart strømmer højskoleeleverne tilbage på landets højskoler, men hvordan ser virkeligheden ud efter måneders lockdown og digital hverdag? FFD har talt med højskolemennesker fra tre forskellige højskoler, og særligt én ting går igen i deres svar om forberedelserne til genåbning: De glæder sig til at byde eleverne velkommen hjem! Også i en ny virkelighed. Og de er klar!

På Vrå Højskole hjælper både internationale elever, lærere og øvrige personale med til at gøre skolen klar til genåbning torsdag den 28. maj.

Artiklen er skrevet inden Sundhedsstyrelsen har revideret de retningslinjer for højskolerne, som Sundhedsstyrelsen ellers selv havde godkendt før genåbning den 27. maj 2020.

Fra onsdag den 27. maj er det igen tilladt for landets højskoler at åbne efter nedlukningen som følge af udbredelsen af Covid-19. Når dørene til landets højskoler bliver slået op i løbet af de næste dage og uger, bliver det til en ny hverdag.

Hvordan er det muligt at gennemføre en “typisk” højskoledag i denne nye virkelighed? Kan eleverne hente kaffe uden at røre kaffemaskinen? Hvordan synger man fællessang med sundhedsforsvarlig afstand og skaber en god afslutning efter måneders adskillelse?

På Idrætshøjskolen Aarhus, Vallekilde og Vrå Højskole er de i fuld gang med forberedelserne til at tilpasse sig den nye og anderledes højskolehverdag.

Klar til genåbning: spritdispensere, 3D-printet kaffeassistance og nudging-udvalg

Vrå Højskole er forberedelserne til genåbningen af højskolen den 28. maj i fuld gang. Der er indkøbt 18 nye spritholdere til lejligheden, sat tape til gulvet og ansat endnu en rengøringsdame på fuld tid. På alle døre ind til højskolen hænger skilte med teksten ”Kun adgang for elever og personale på højskolen”.

Når viceforstander Søren Ottzen fortæller om tiden og forberedelserne op til genåbningen, er det tydeligt at høre glæden og optimismen ved det snarlige gensyn med eleverne. Men der går alligevel ikke længe, før det lyder: ”Vi har nogle rædselsfulde skilte hængende ude på døren, som jeg glæder mig til at hive ned”.

Mens de danske elever har været hjemsendt fra højskolen, har 25 internationale elever været nødsagede til at bo på skolen i hele perioden. Nu hjælper de med at gøre skolen klar, til deres danske højskolevenner kommer tilbage.

Se indslag på TV2 Nord om klargøringen af Vrå Højskole med hjælp fra skolens internationale elever

Vallekilde Højskole, som åbner for elever igen på lørdag den 30. maj, er alle rutiner og aktiviteter også ved at blive gentænkt, så de kan leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer.

Det er en lidt omfattende øvelse i en stor, kringlet bygning som Vallekilde Højskole, men alle lærere og øvrigt personale er ved at gennemgå alle lokaler for kontaktpunkter som lyskontakter og gelændere og se på knudepunkter, der kræver noget særligt. Fx har højskolens spiludviklings-lærer Henrik 3D-printet en dims, så det er muligt at skænke kaffe uden at røre ved selve kaffemaskinen. Desuden har højskolen etableret et nudging-udvalg, der skal hjælpe alle højskolens elever, lærere og øvrige personale med at huske sprit og afstand – håbet er, at det kan ske på en lidt hyggelig måde.

"Det er lettere at lukke ned end at åbne", men melder alligevel fuldstændig klar til genåbning af skolen torsdag den 28. maj.

Henrik Løvschall, Idrætshøjskolen Aarhus

Idrætshøjskolen Aarhus har forstander Henrik Løvschall også oplevet at ”det er lettere at lukke ned end at åbne”, men melder alligevel fuldstændig klar til genåbning af skolen torsdag den 28. maj. Med en fornemmelse af, at den forestående åbning var på tegnebrættet, gik højskolens praktiske personale i gang med klargøring af skolen allerede i sidste uge. Mandag stødte lærerne til og satte både den fysiske og pædagogiske omstilling af skolen i gang.

Værnemidler og rengøring er bestilt, køkkenholdene inddelt i grupper af tre, så smitterisici formindskes blandt køkkenpersonalet, og beredskabsplaner er ved at blive endeligt fastlagte. På en nærliggende parkeringsplads ligger et af landets regionale testcentre for Covid-19, hvor alle elever kan blive testet, hvis der opstår problemer, men de er krævet testet inden ankomst.

Højskolen har indgået aftale med den lokale læge om, at hvis nogen på skolen føler sig dårlig, kan de blive testet med det samme. Det hele handler heldigvis ikke om logistik, så der er også grupper af lærere i gang med at planlægge velkomstdag, afrunding af undervisningsforløb, afslutningsfest og andre aktiviteter.

Synger stadig med to meters afstand

For bare tre måneder siden havde det været en selvfølge, at højskoledagen skulle startes med en sang fra Højskolesangbogen. Men også denne kerne af højskolelivet er blevet udfordret af Corona-krisen.

Men der bliver tænkt kreativt på alle højskoler, vi har talt med, for at kunne løse netop dette benspænd. Med krav om to meters afstand ved fællessang, kræver en almindelig morgensamling inklusive sang pludselig mange kvadratmeter eller en udendørsløsning.

Højskolerne i Vrå og Aarhus er begunstiget med store fællessale, som stadig kan rumme eleverne til sang, selv med to meters afstand. I Vrå flytter man alle fællessamlinger til Kunstsalen på højskolen, som er 300 m2 og dermed tre gange så stor som skolens foredragssal. I Aarhus kan den sædvanlige foredragssal godt tages i brug, da den kan rumme at have to meters afstand mellem alle de nye ”familier”, som eleverne bliver inddelt i, når de kommer. Inden for familien er det nemlig tilladt at sidde tættere. Men i Aarhus har de mere i ærmet til de sangglade elever.

Både Vallekilde Højskole og Idrætshøjskolen Aarhus har nemlig planer om at tage fællessangen med uden for, hvis vejret altså tillader det. I Aarhus er de ved at puste deres mobile festivalscene op, som de ejer i fællesskab med Testrup Højskole, og så vil de gøre klar til sangaftener og koncerter i højskolens gård med bål i fade rundt om på pladsen. Som forstander Henrik Løvschall udtaler: ”Der kan jo ikke sidde ret mange elever om ét almindeligt bål, hvis de skal holde en meters afstand. Derfor har vi skaffet flere nye bålfade, så der kan blive bål flere steder på skolen. Så kan alle pludselig sidde med ’rundt om bålet’”.

På Vallekilde Højskole gør de klar til genåbning af højskolen lørdag den 30. maj og har en stor udendørs overraskelse parat til eleverne, når de dukker op.

Hvordan Vallekilde Højskole har valgt at løse den udendørs sangudfordring, er endnu en hemmelighed for eleverne, der kommer tilbage på lørdag, hvorfor redaktionen er blevet bedt om at holde informationen tæt til kroppen. Vi kan dog røbe, det fylder ca. 500 m2, ikke normalt hører hjemme på en højskole og har noget artistisk over sig.

Den typiske højskoledag er ikke længere helt typisk – men så alligevel

Hverdagen på højskolerne vil helt naturligt ikke blive som før udbredelsen af Covid-19. Men på både Idrætshøjskolen Aarhus, Vrå og Vallekilde Højskole forsøger de at komme så tæt på normal hverdag som muligt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer, som bl.a. medfører mere rengøring og afspritning flere gange dagligt.

”Dagene bliver, som de plejer med morgensamling, undervisning og aftenaktiviteter - bare med lidt mere tid afsat til rengøring og udluftning. Eleverne bliver inddelt i familier, som de fx spiser alle måltider sammen med, så den del vil selvfølgelig være lidt anderledes, end det plejer. Men ellers bestræber vi os på, at eleverne kan vende tilbage til en højskole, der i vid udstrækning ligner den, de forlod”, udtaler Pia Beltoft, kommunikationsmedarbejder og lærer på Vallekilde Højskole.

”Mere rengøring. Mere afspritning. Mindre krammere. Ja, faktisk ingen krammere medmindre man er i samme bo-gruppe på hver 16 elever.”

Søren Ottzen, Vrå Højskole

På Vrå Højskole udtaler viceforstander Søren Ottzen sig også om, at hverdagen bliver anderledes end før, hvor den nu vil bestå af ”Mere rengøring. Mere afspritning. Mindre krammere. Ja, faktisk ingen krammere medmindre man er i samme bo-gruppe på hver 16 elever.” Han glæder sig samtidig over, at ”Kunstsalen” på skolen kan rumme alle elever på samme tid, og at de derfor får mulighed for at spise sammen, nærmest som normalt.

Den første dag regner Vrå Højskolede med at tale med eleverne om ”det forsømte forår” og ”de nye regler”, men viceforstanderen er fortrøstningsfuld i forhold til elevernes reaktioner på og forholden sig til de nye retningslinjer. ”Det er banket så hårdt ind i elevernes hoveder, for de har levet med retningslinjerne lige så meget som os. Jeg er derfor overbevist om, det ikke vil komme som nogen stor overraskelse for eleverne og derfor er helt forventeligt for dem, når de kommer. Jeg tror derfor også, eleverne helt naturligt vil hjælpe med at overholde reglerne, selvom det selvfølgelig bliver en udfordring”, tilføjer Søren, viceforstander på Vrå Højskole.

Når eleverne på Idrætshøjskolen Aarhus ankommer i hold af 20 personer i løbet af genåbningsdagen, er det første, de møder, et område på parkeringspladsen til ”Kys og kør”, hvor man sundhedsmæssigt forsvarligt kan sige farvel til den familie, man kommer fra, og blive indsluset i den nye. Derefter vil dagene på højskolen prøve at komme så tæt på normalitet som muligt, for det, mener forstander Henrik Løvschall, er vigtigt.

Stolene er placeret med to meters afstand og talerstolen skærmet af med plexiglas i Foredragssalen på Idrætshøjskolen Aarhus, der åbner skolen op for elever igen torsdag den 28. maj.

Men samtidig ”skal der være fuld skrald på de sidste uger på højskolen”, for eleverne er gået glip af så meget, at de nu skal have aktiviteter hver dag, også fredag, lørdag og søndag samt 2. pinsedag. Derfor er lærerne trådt til, så der nu er to lærere på hver aften, så der kan blive alt fra kor, live café, foredrag, koncerter, fællesdans med to meters afstand og ”højskoleaktivitet”, som forstanderen kalder det.

Eleverne får selvfølgelig også en mulighed for at blive hørt, når ”Parlamentet”, som er elevernes eget demokratiske forum, vil blive spurgt til råds om hvilke højskoleaktiviteter, der skal fyldes ud med de kommende uger. Der skal både være plads til de planlagte og mere uformelle møder, hvis eleverne ønsker det, siger Henrik Løvschall. ”Vi er selvfølgelig fleksible”, slutter han.

Alting har en ende

Og nu har nogle højskoleophold endda to. Da eleverne blev sendt hjem den 11. marts, var det en pludselig abrupt midlertidig afslutning af højskoleopholdet, men hverdagen gik for mange højskoler digitalt videre. Nogle højskoler nåede endda at gennemføre en digital afskedsfest, inden genåbningen faldt på plads. Men nu er de fleste alligevel på vej tilbage til deres anden afrunding og afslutning af højskoleopholdet. Og det glæder de sig over på de tre højskoler, vi har talt med.

På Vallekilde har vi haft morgensamlinger, aftenaktiviteter og digital undervisning kørende under hele nedlukningen. På den måde skal vi ikke koldstarte fællesskabet, men bare skifte et gear eller to op. F20 fortjener en fuldstændig uforglemmelig afslutning på deres højskoleophold, og den er vi i fuld gang med at planlægge.

Pia Beltoft, Vallekilde Højskole

”Forårsholdets højskoleophold blev jo desværre pludselig tacklet af nedlukningen, og derfor blev det ikke helt den oplevelse, de havde håbet på. Men på Vallekilde har vi haft morgensamlinger, aftenaktiviteter og digital undervisning kørende under hele nedlukningen. På den måde skal vi ikke koldstarte fællesskabet, men bare skifte et gear eller to op. F20 fortjener en fuldstændig uforglemmelig afslutning på deres højskoleophold, og den er vi i fuld gang med at planlægge”, siger Pia Beltoft fra Vallekilde.

På Idrætshøjskolen Aarhus lurepasser de lidt med planlægningen af den egentlige store afslutningsfest i håbet om, at retningslinjerne når at blive lempet inden datoen for afskedsfesten. For de vil helst have en rigtig ordentlig fest på højskolen i Aarhus med alt, hvad den indebærer, fra konkurrencer om fredagen, pænt tøj og galla om lørdagen, drinks, partyband, kys og kram. Men indtil videre kører højskolen efter en anden endnu ikke endeligt fastlagt plan for festen, som dog, uanset hvad, vil indebære en stram alkoholpolitik.

En tendens de bakker op om på Vrå Højskole, hvor stram alkoholpolitik vil sige, ”ikke for beruset, og man skal have fuld kontrol over sig selv. Det betyder alt andet lige mindre alkohol”, siger viceforstander Søren Ottzen. Elevafslutningsfesten skulle derfor gerne stoppe noget tidligere end sædvanligt: ”ikke kl. 5.00 – men 00.00 – altså midnat”, tilføjer Søren. Men festligt skal det nok blive alligevel, de starter nemlig tidligt om eftermiddagen i stedet, så der er tid nok.

Arbejder du også med genåbning på en af landets højskoler?

Læs mere information om og retningslinjerne for genåbning af folkehøjskolerne

Find inspiration og del dine erfaringer i Facebookgruppen ”Genåbning af højskolerne”, hvor alt personale fra højskolerne inviteres inden for i et coronafrit virtuelt rum.

Bliv en del af Facebookgruppen ”Genåbning af højskolerne – erfaringsudveksling”