Hvordan kan man være højskole i en coronatid?

Udgivet 07-05-2020

Hvad har højskolernes forening arbejdet for i forhold til genåbning af højskolerne og muligheder for at vende tilbage til det højskolelivet. Det har været en lang svær periode for alle de højskoleansatte- og elever.

Mens vi venter på den politiske udmelding i forhold til næste genåbningsfase, så lad os forklare, hvad Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har arbejdet på i forhold til en genåbning. Det har været en lang svær periode for alle de højskoleansatte- og elever, som har gået og ventet på en afklaring, ligesom i øvrigt alle andre stede i samfundet.

Fællesskabet er udfordret

Vi ved, at det har været svært at være uden fællesskabet og livet på højskolen. FFD har derfor arbejdet hårdt på at søge løsninger, hvor det giver mening at vende tilbage, med de restriktioner sundhedsmyndighederne kræver.

”Vi skal kunne tage hensyn til Corona og samtidig være højskoler. Der skal bl.a. tages hensyn til lokalsamfund, elevers ønske om at være fællesskab og Sundhedsstyrelsens råd.”

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)

Online højskole - ikke ligesom højskole

Der har været mange gode og kreative bud på online aktivitet, men vi ved godt, at det selvfølgelig ikke er det samme som rent faktisk at være på højskolen. Det fysiske nærvær, 24-timers adgang til værksteder, den daglige samtale og måske sågar tjanserne i det forpligtende fællesskab, savnes helt sikkert. 

Se højskolernes online bidrag - Højskole for alle

Højskolerne er forskellige

De danske højskoler er meget forskellige og har en bred målgruppe i alle aldre og med meget forskellige forudsætninger, ligesom højskolerne har meget forskellige fysiske rammer.

Gradvis åbning

For at imødekomme alle højskolers behov, så har FFD arbejdet politisk for at få en fleksibel model for en gradvis genåbning, hvor fx Seniorhøjskoler venter med at åbne, mens højskoler med unge kan få lov til at åbne under forudsætning af, at de driver højskole som en lukket enhed.

Altså hvor der "slås en cirkel" rundt om den enkelte højskole, så så få som muligt kommer ind og ud. Inden for cirklen håber vi, at afstandskrav og størrelse på forsamling kunne lempes, da det er umuligt at drive højskole, hvis man ikke må være tættere på hinanden end to meter. 

Politisk benarbejde

Foreningen har haft løbende kontakt til både partierne og embedsværket og redegjort for, hvordan vi forbereder en genåbning, og at vi håber at kunne åbne højskolerne delvist og gradvist, således, at vi først åbnede for de lange kurser, der hvor det er muligt, set i lyset af fysiske forhold, aktiviteternes karakter, elevsammensætning m.m.

Forslag om forskningsprojekt

Vi arbejder desuden for, at der kan laves et forskningsprojekt, hvor vi undersøger hvad der virker og ikke virker – når højskoleliv og foranstaltninger i forhold til Corona skal kombineres.


Mange tak for jeres tålmodighed. Lad os håbe, at der snart sker noget positivt. Pas fortsat på hinanden.

 

Læs mere om foreningens arbejde med genåbningsplaner