Gymnasier holder højskoledage

Udgivet 11-11-2021

På gymnasier flere steder i landet er man begyndt at invitere eleverne på temadage og ophold med fokus på den danske højskoletradition. Eleverne får en bedre fornemmelse for, hvad almen dannelse er, og bliver samtidig introduceret til højskolelivet, siger lærer

Frederiksberg Gymnasium er blandt de gymnasier, der sender eleverne på højskole. Her ses elever på tur til Vallekilde Højskole. Foto: Louise Højrup Sørensen

I december skal 3.g-klasserne på Ordrup Gymnasium i Charlottenlund stifte bekendtskab med højskolelivet. Mere præcist forvandles kulturhuset ”Byens Hus" i Gentofte til en højskole for en dag, hvor eleverne kan deltage i forskellige workshops og møde tidligere højskoleelever.

Vi vil se, om vi kan give eleverne en bedre fornemmelse af, hvad almen dannelse ved at introducere dem for lidt højskoleånd.

Lene Behrendt Pedersen, Ordrup Gymnasium 

Gymnasiets ”Højskoledag” er et nyt initiativ, som ifølge lærer Lene Behrendt Pedersen både skal sætte fokus på dannelse og introducere de unge for en skoleform, der ikke handler om karakterer.

”Der har været meget fokus på almen dannelse i gymnasieskolen de seneste år og på at gøre eleverne til myndige, kritiske og demokratiske samfundsborgere. Vi vil se, om vi kan give eleverne en bedre fornemmelse af, hvad almen dannelse ved at introducere dem for lidt højskoleånd. Samtidig håber vi, at vi kan inspirere og udfordre eleverne i et bedømmelsesfrit rum, hvor det er nysgerrigheden og ikke karakterer, der skal drive dem,” siger gymnasielæreren.

Flere gymnasier bruger højskolens rammer

I dag er der flere højskoler, der samarbejder med ungdomsuddannelser om at gennemføre temadage eller introforløb, hvor højskolernes fysiske, kreative eller anderledes pædagogiske rammer tages i brug.
Det gælder blandt andet for Frederiksberg Gymnasium, som de seneste år har sendt 1.g-elever på højskoleophold forskellige steder i landet. I begyndelsen af deres gymnasietid sendes eleverne fire dage på højskole med fokus på fællesskab og relationer, og i efteråret er de af sted igen i fire dage, hvor opholdet er mere fagligt funderet.

Vores elever kommer fra meget forskellige sociale baggrunde, og vi vil gerne sikre et godt fællesskab og undgå kliker på baggrund af køn og identitet. Her føler vi, at højskoleopholdene har en god effekt.

Maja Bødtcher-Hansen, Frederiksberg Gymnasium

I år er det fjerde gang, eleverne har været af sted, og rektor Maja Bødtcher-Hansen oplever, at flere gymnasier efterhånden har ladet sig inspirere af initiativet. Ifølge hende er opholdet med til at sikre, at de nye elever engagerer sig i fællesskabet og forholder sig reflekteret til, hvad det er for en uddannelse, de skal i gang med.

"Vores tanke har også været at lade eleverne opleve et anderledes undervisningsmiljø, hvor der ikke er fokus på præstation, men på at skabe noget sammen. Vores elever kommer fra meget forskellige sociale baggrunde, og vi vil gerne sikre et godt fællesskab og undgå kliker på baggrund af køn og identitet. Her føler vi, at højskoleopholdene har en god effekt,” siger Maja Bødtcher-Hansen og tilføjer, at opholdene er mulige takket være støtte fra A.P. Møller Fonden.

Læringen går begge veje

Eleverne fra Frederiksberg Gymnasium er de seneste år blevet sendt til 15 forskellige højskoler, heriblandt Brandbjerg Højskole, Løgumkloster Højskole, Rødding Højskole og Brenderup Højskole. Maja Bødtcher-Hansen oplever, at eleverne er meget glade for muligheden.

”De kommer et sted hen, hvor der er en anden form for fordybelse og fællesskab. Stemningen og det at blive blandet med andre mennesker og være fælles om det praktiske oplever de som både krævende og meget givende. Samtidig er det også godt for højskolerne at møde vores elever, som netop ikke er de klassiske højskoleelever. Det giver en læring begge veje,” siger hun.

 

Læs mere om, hvad FFD tilbyder ungdomsuddannelserne under hojskolerne.dk/tilbud

På deres højskoleophold kombinerer eleverne fra Frederiksberg Gymnasium højskolelivet med almindelig undervisning. Foto: Louise Højrup Sørensen
På Frederiksberg Gymnasium håber man blandt andet, at højskoledagene kan være med til at give de nye 1.g'ere et bedre sammenhold. Foto: Louise Højrup Sørensen
I år var det fjerde gang, 1.g'ere fra Frederiksberg Gymnasium blev sendt på højskoleophold. Foto: Louise Højrup Sørensen