Højskoleelever indkalder unge til magt-march

Udgivet 01-06-2022

På Folkemødet på Bornholm går en række ungdomsorganisationer, herunder Højskolerne, march for at gøre opmærksom på unges indflydelse og magt i demokratiet. Bag planlægningen står et hold elever fra Bornholms Højskole.

Den store ungemarch starter ved Ungdomshøjen, som er en scene med events af og for unge. Her ses billede af højen fra 2019.

Fredag på Folkemødet vil en stor flok unge marchere gennem Allinge. Med bannere, opråb og en scene på hjul, som løbende vil blive taget i brug, gør de opmærksom på en væsentlig ting: deres magt.

Marchen ”Ung, kend din magt!” er arrangereret af en række ungdomsorganisationer, der går under fællesbetegnelsen Ungdommens Fællesfront. I år sætter de mange organisationer og foreninger fokus på de steder i samfundet, hvor unge tager eller kan tage magten.

Med marchen ønsker vi at give den demokratiske selvtillid tilbage til ungdommen og opmuntre unge til at bruge deres stemme og indflydelse.

Thea Ledgaard Maindal, elev på Bornholms Højskole.

Fredag klokken 10 mødes de unge ved Ungdomshøjen – en scene med arrangementer for og af unge – og derfra går de i en times tid, inden de ender ved DUF/Spejdernes Scene.

Ungdommens Fællesfront

Ungdommens Fællesfront er en sammenslutning af en masse ungdomsorganisationer, som er gået sammen om at planlægge en årlig march på Folkemødet, hvor alle unge kan være med.
Ungdommens Fællesfront har afholdt march på Folkemødet i 2018 og 2019.

Højskolehold fik idéen

Bag ideén til årets tema står elever fra Bornholms Højskole. Eleverne går på højskolens Meningsdanner-linje og fik mulighed for at udvikle og præsentere et march-koncept for Folkehøjskolernes Forening og de andre organisationer bag Ungdommens Fællesfront.

“Idéen kom af, at vi gerne vil gøre noget ved den magtesløshed, som mange unge føler i forhold til klimakrise, uddannelse med videre. Med marchen ønsker vi at give den demokratiske selvtillid tilbage til ungdommen og opmuntre unge til at bruge deres stemme og indflydelse,” forklarer Thea Ledgaard Maindal, der er elev på Bornholms Højskole.

Unge bliver ofte spurgt til emner, som vedrører unge, men vi oplever sjældent forpligtende samarbejder og bindende aftaler, som tilgodeser unge.

Emma Nielsen, forperson i Netværket af Ungdomsråd

Samtidig sætter marchen fokus på, hvor magtesløs man som ung kan føle sig, når man ikke oplever at blive lyttet til, fortæller Emma Nielsen. Hun er forperson i Netværket af Ungdomsråd, NAU, som har siddet i styregruppen for planlægningen af marchen.

“Jeg tror, at mange unge har en følelse af at blive lyttet til, men ikke hørt. Unge bliver ofte spurgt til emner, som vedrører unge, men vi oplever sjældent forpligtende samarbejder og bindende aftaler, som tilgodeser unge. Det er problematisk, umyndiggørende og demotiverende for unge, der prøver at ændre samfundet, og det giver unge en følelse af afmagt,” siger hun.

Flere workshops om unge og magt

I forbindelse med marchen holdes der i løbet af torsdagen på Folkemødet fem indledende workshops, som alle omhandler måder, hvorpå ung kan tage – og tager – magten.

Her kan man blandt andet lære, hvordan man arbejder med aktivisme, og hvordan man planlægger og afholder et projekt. Man kan også blive klogere på, hvilke ungdomsforeninger der findes, og hvordan man som ung kan engagere dig i foreningslivet. Og så er det muligt at være med til at udvikle et nyt og konstruktivt debat-manifest og træne sine demokratimuskler med en omgang demokratifitness.

Efter marchen afholdes et sceneevent på DUF/Spejdernes Scene, som sætter fokus på, hvornår unge føler sig magtesløse og magtfulde, og på hvordan man som ung kan tage magten. Der indsamles statements fra unge i løbet af hele Folkemødet, som vil være med til at præge sceneeventet.

Vil du vide mere om marchen?

Hvis du vil høre mere om Ungdommens Fællesfront og "Ung, kend din magt!", kan følgende kontaktes:

Emma Nielsen, forperson i Netværk af Ungdomsråd, 51 37 16 11, emma@nau.dk

Thea Maindal, elev på Bornholms Højskole, 52 17 88 87, thea.maindal@gmail.com  

Unge skal se, hvordan de kan ændre samfundet

Flere undersøgelser har vist, at unges demokratiske engagement udfordres af, at de ikke selv tror på, at deres stemme kan ændre noget. Ifølge Emma Nielsen er håbet med de mange workshops at kan ændre på dette.

Vi er glade for at kunne vise de mange forskellige måder, man som ung kan være med til at ændre samfundet på.

Emma Nielsen, forperson i Netværket af Ungdomsråd

”Med vores workshops håber vi at kunne vise de unge, som måske endnu ikke ved, hvordan de kan bruge deres engagement, en vej til indflydelse. Vi er glade for at kunne vise de mange forskellige måder, man som ung kan være med til at ændre samfundet på – både i det store og i det små, i det lokale og det nationale, og hvad end det er som en del af foreningslivet, med projekter, aktivisme eller ved at blande sig i debatten og deltage aktivt i demokratiet,” siger hun.

Fælles front for ungdommen

Ungdommens Fællesfront er en sammenslutning af en masse ungdomsorganisationer, som er gået sammen om at planlægge dette års event, men alle unge kan være med.

Ungdommens Fællesfront er unik, da vi unge går sammen – på tværs af politiske holdninger, kønsidentitet, social baggrund, etnicitet med videre – om at sætte fokus på én ting, nemlig at vi unge skal ses, høres og tages alvorligt som demokratiske medborgere.

Emma Nielsen, forperson i Netværket af Ungdomsråd

Ungdommens Fællesfront har afholdt march på Folkemødet i 2018 og 2019, hvor der blandt andet blev sat fokus på mental sundhed.

”Ungdommens Fællesfront er unik, da vi unge går sammen – på tværs af politiske holdninger, kønsidentitet, social baggrund, etnicitet med videre – om at sætte fokus på én ting, nemlig at vi unge skal ses, høres og tages alvorligt som demokratiske medborgere,” siger Emma Nielsen.'

Ungemarchen er støttet af Nordea-fonden.

Find Facebook-eventet her. 

Program

Torsdag inden marchen afholdes fem workshops på Folkemødet: 

  • Det nye debat-manifest: sammen finder vi en ny debatform. Carlsbergfamilien (N12) kl. 11.30-13.30
  • Projektmageri: få værktøjer til at starte dit eget projekt op! Kunstskoven (C10) kl. Kl. 13-14
  • Aktivisme og engagement: Workshop om aktivisme. Ungdomshøjen (A8) kl. 13-14
  • Demokrati Fitness: træn dine demokratiske muskler i Åndehullet, Nørregade 17 kl. 13-14
  • Foreningslivet: mød foreninger der arbejder for unges indflydelse. Kunstskoven (C10) kl. 14-15

Find Facebook-eventet her. 

De er med

Bornholms Højskole
Netværket af Ungdomsråd
Højskolerne
Efterskolerne
Dansk Friskoleforening
Ungdomsbureauet
Danske Studerendes Fællesråd
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Ventilen
Dreamtown
Ungdomsringen
Operation Dagsværk
Ung Kult
m.fl.

Marchen er støttet af

Marchen "Ung, kend din magt" er støttet af Nordea-fonden