Højskoleophold har givet ukrainske unge tro på, at de kan gøre en forskel

Udgivet 17-04-2024

I to år har Højskolerne sendt unge fra krigsramte Ukraine på højskole i Danmark. Men hvilken betydning har opholdene haft? Læs svarene fra nogle af de ukrainske unge her.

Olena Tsedilina er en af de over 60 unge, som de seneste år har været på højskole i Danmark takket være en særlig Ukraine-stipendieordning.

Af Mette Skov Hansen

Tillid, uvurderlige venskaber, friheden til at ytre sin mening og en bedre forståelse af livet i et internationalt samfund. Det er nogle af de stikord, som ukrainske unge sætter på deres oplevelse af at have været på højskole i Danmark de seneste år.

På højskolerne har de oplevet, at de kan rykke noget gennem dialog, respekt og forståelse.

Oksana Nykytyuk, tidligere programkoordinator for Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus

Da Ukraine blev invaderet af Rusland i februar 2022, åbnede flere højskoler deres døre for ukrainske flygtninge, og i foråret indsamlede Folkehøjskolernes Forening penge, som gik til at sende ukrainske og russiske unge på højskole i Danmark.

Over 60 unge har været på højskole

Målet var blandt andet at støtte den demokratiske udvikling i Ukraine ved at give unge demokratiske værktøjer og motivation til at ændre situationen i deres eget hjemland efter opholdet.

Siden er stipendieordningen fortsat takket være Entreprenør Marius Pedersens Fond, som ad tre omgange har doneret omkring 300.000 kroner til stipendier.

Over 60 unge har været på højskole takket være Ukraine-stipendiet, og opholdene fordeler sig på i alt 18 forskellige højskoler.

Høj grad af tillid og lav grad af hierarki

Men hvad har det givet de unge at opleve hverdagen på en højskole og at få indblik i både skoletraditionen og de demokratiske processer i Danmark?

Det undersøgte Folkehøjskolernes Forening blandt andet ved at samle ukrainske højskoleelever til et evalueringsseminar i december 2023.

Overordnet havde de unge mange positive historier om deres ophold. De følte sig som en del af et fællesskab og var optaget af det sociale, fællessangen, hyggen og det langsomme liv på højskolen samt af de andre elevers interesse for situationen i Ukraine.

Oksana Nykytyuk, tidligere programkoordinator for Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus

Her stod Oksana Nykytyuk, der er tidligere programkoordinator for Det Ukrainsk-Danske Ungdomshus og i dag arbejder som tolk i Forsvaret, for mødet.

”Overordnet havde de unge mange positive historier om deres ophold. De følte sig som en del af et fællesskab og var optaget af det sociale, fællessangen, hyggen og det langsomme liv på højskolen samt af de andre elevers interesse for situationen i Ukraine,” siger hun.

Derudover var de unge ukrainere særligt optaget af den høje grad af tillid og lave grad af hierarki, de oplevede på højskolerne.

”Mit indtryk er, at det virkelig betød noget for dem at komme væk fra deres egen informationsboble og se, hvordan demokratiet fungerer andre steder. De unge talte om den frie samtale, hvor der ikke kun var ét facit, og hvor det ikke var farligt at dele sin mening og være uenig med andre. På højskolerne har de oplevet, at de kan rykke noget gennem dialog, respekt og forståelse,” siger hun og tilføjer, at flere af de ukrainske unge i dag er i gang med forskellige kulturprojekter, som skulle udbrede danske traditioner i Ukraine.

Mulighed for at dele erfaringer

Folkehøjskolernes Forening har også talt med tre andre unge, som har været på højskole i Danmark med hjælp fra Ukraine-puljen, om hvad deres ophold har betydet for dem. 

Jeg fik uvurderlige venskaber, indsigter og fornyet min motivation for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet.

Olena Tsedilina  tidligere elev på Den Internationale Højskole

Det gælder 22-årige Liudmyla Lesiv og 28-årige Olena Tsedilina, som var elever på Den Internationale Højskole i Helsingør i efteråret 2023.

"Den tid, jeg tilbragte på højskolen, var ekstremt inspirerende, udvidede min horisont og berigede mit vidensgrundlag. Jeg fik uvurderlige venskaber, indsigter og fornyet min motivation for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet," siger Olena Tsedilina blandt andet om opholdet. 

24-årige Anna Smolko, der gik på Rønde Højskole i foråret 2023, har også været glad for sit ophold og for at kunne dele sine oplevelser i både Danmark og Ukraine.

"Jeg har delt mine erfaringer gennem min blog, formidlet information om det danske uddannelsessystem gennem artikler og interviews i ukrainske medier og også delt min indsigt i situationen i Ukraine med danskere. Højskolen gav mig adskillige muligheder for at gøre det, og det er jeg oprigtigt taknemmelig for, siger hun. 


Herunder kan du læse mere om, hvad opholdet på en højskole betød for Anna, Olena og Liudmyla. 

"Jeg fik uvurderlige venskaber, indsigter og fornyet min motivation for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet," siger Olena om sit højskoleophold.

”Jeg fik fornyet min motivation for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet”

Olena Tsedilina, 28 år. Var elev på Den Internationale Højskole i Helsingør i efteråret 2023.

Jeg føler pligt til at engagere mig i at styrke civilsamfundet. For over tre år siden var jeg med til at grundlægge en NGO, som er dedikeret til at bevare kulturarven og fremme samfundsoplysning, og som jeg i øjeblikket leder.

Den tid, jeg tilbragte på højskolen, var ekstremt inspirerende, udvidede min horisont og berigede mit vidensgrundlag.

Olena Tsedilina, tidligere elev på Den Internationale Højskole

Allerede før begyndelsen af Ruslands fulde invasion af Ukraine var jeg optaget af samfundsoplysning og af at identificere effektive demokratiske praksisser globalt. Det at opdage N.F.S. Grundtvigs arbejde var transformerende og berigede mit perspektiv på oplysning.

Jeg har derfor længe haft et ønske om at komme på højskole og udforske dansk kultur og historie. Det gjorde stipendieordningen muligt for mig.

Den tid, jeg tilbragte på højskolen, var ekstremt inspirerende, udvidede min horisont og berigede mit vidensgrundlag. Jeg fik uvurderlige venskaber, indsigter og fornyet min motivation for at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet.

Der findes nærmest ikke ord for dybden af min taknemmelighed og respekt for den generøsitet og menneskelighed, I har vist.

Olena Tsedilina, tidligere elev på Den Internationale Højskole

Min forskning i Grundtvigs lære og højskolernes filosofi er blevet betydeligt dybere. I forbindelse med mit højskoleophold har jeg udviklet et projekt, som har til formål at styrke den demokratiske aktivisme i Ukraine. Jeg gennemførte interviews med lærere og elever for at blive klogere på højskolens og den danske kulturs indflydelse og betydning for deres liv.

Jeg interviewede også en biblioteksleder om bibliotekernes udvikling og centrale rolle i det politiske og sociale landskab i Danmark, hvilket har banet vejen for et nyt samarbejde. Jeg er med inde over et bevillingsforslag, hvor biblioteker skal bruges til at integrere ukrainske flygtninge i danske, finske, estiske og lettiske samfund.

Mit ophold har haft en dyb indvirkning på mit liv. Der findes nærmest ikke ord for dybden af min taknemmelighed og respekt for den generøsitet og menneskelighed, I har vist.

"Min primære motivation for at komme på højskole i Danmark var at forstå, hvorfor Danmark betragtes som et af de lykkeligste lande i verden," siger Anna Smolko.

"Jeg lærte at interagere med forskellige mennesker og udvikle tillid indbyrdes"

Anna Smolko, 24 år. Gik på Rønde Højskole i foråret 2023.

Jeg er glad for at kunne sige, at jeg under mit højskoleophold ikke kun lærte at tale dansk, men også opnåede en omfattende forståelse af det danske samfund og demokrati.

Min primære motivation for at komme på højskole i Danmark var at forstå, hvorfor Danmark betragtes som et af de lykkeligste lande i verden.

Anna Smolko, tidligere elev på Rønde Højskole

Den viden har jeg tilegnet mig gennem undervisning, deltagelse i skolearrangementer og skolerejser til danske museer. Derudover var jeg imponeret over vores besøg i byrådet i Aarhus, som var arrangeret af skolen.

Under mit ophold fik jeg også en kontaktfamilie – et dansk ægtepar bosat i Rønde – og med dem dykkede jeg dybere ned i de danske traditioner.

Min primære motivation for at komme på højskole i Danmark var at forstå, hvorfor Danmark betragtes som et af de lykkeligste lande i verden. Nu kan jeg trygt sige, at det skyldes den stærke følelse af fællesskab og tillid.

Den følelse blev grundlaget for mit ophold, hvor jeg lærte at interagere med forskellige mennesker og udvikle tillid indbyrdes.

Da jeg arbejder på uddannelsesområdet i Ukraine, var jeg særligt interesseret i at udforske uddannelsessystemet i Danmark. Under mit ophold på højskolen besøgte jeg flere gange en gymnasieskole i Rønde og Aarhus Universitet. De markante forskelle mellem det danske og ukrainske uddannelsessystem vil uden tvivl påvirke mine fremtidige projekter for skoler i Ukraine.

Jeg har delt mine erfaringer gennem min blog, formidlet information om det danske uddannelsessystem gennem artikler og interviews i ukrainske medier, og også delt min indsigt i situationen i Ukraine med danskere. Højskolen gav mig adskillige muligheder for at gøre det, og det er jeg oprigtigt taknemmelig for.

Anna Smolko, tidligere elev på Rønde Højskole

Jeg fik også udvidet mit verdensbillede af at bo og interagere med internationale studerende fra hele verden, herunder Japan, Australien, Kenya, Nepal, USA, England, Italien og Island. Det gav mig mulighed for at se bestemte problemer fra forskellige perspektiver.

Det lærte mig også, hvordan man finder fælles fodslag og forhandler med unge fra hele verden. Jeg har fået mange vidunderlige venner og håber at bevare de venskaber i fremtiden.

Noget, der også beskriver min højskoleoplevelse, er det at dele. Jeg har delt mine erfaringer gennem min blog, formidlet information om det danske uddannelsessystem gennem artikler og interviews i ukrainske medier, og også delt min indsigt i situationen i Ukraine med danskere. Højskolen gav mig adskillige muligheder for at gøre det, og det er jeg oprigtigt taknemmelig for.

Jeg har lavet foredrag for ukrainske undervisere om det danske uddannelsessystem og samfund, og jeg har fået mange tilbagemeldinger på min blog, da folk i Ukraine ikke ved meget om Danmark.

Men min største præstation var en minilektion for elever i det ukrainske regeringsprojekt Mriya, som lanceres snart og vil bruges af ukrainske elever, lærere og forældre. Mit emne var, hvordan man uddanner en glad borger og det danske samfunds principper. Så alle i Ukraine vil snart vide, hvad jeg har lært under mit ophold i Danmark.

Alt i alt er jeg så taknemmelig for denne mulighed – den har haft stor indvirkning på mig og vil få indflydelse på det ukrainske samfund."

"På Den Internationale Højskole fik jeg en bedre forståelse af livet i et internationalt samfund," siger Liudmyla.

”Vi lærte, hvordan selv små handlinger kan være vigtige”

Liudmyla Lesiv, 22 år. Var elev på Den Internationale Højskole i Helsingør i efteråret 2023.

På Den Internationale Højskole fik jeg en bedre forståelse af livet i et internationalt samfund. Vi var alle så forskellige og så ens på samme tid, og vi lærte, hvordan selv små handlinger kan være vigtige.

Det, jeg har taget med mig fra opholdet, er, at jeg skal være mig selv, være modig, udforske alle mine meninger og finde ro.

Liudmyla Lesiv, tidligere elev på Den Internationale Højskole

Ud fra den tanke begyndte jeg som frivillig på Erasmus Social Network i Kyiv, hvor jeg har fundet mennesker, som giver unge en følelse af fællesskab.

Det, jeg har taget med mig fra opholdet, er, at jeg skal være mig selv, være modig, udforske alle mine meninger og finde ro. Det er ikke nok bare at eksistere. Du er nødt til at være en aktiv medborger, en global, aktiv medborger.

Baggrund for puljen

Da Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, iværksatte mange højskoler initiativer for at hjælpe ukrainere på flugt. Elever skaffede blandt andet penge og tøj ind til de flygtninge, der kom til Danmark, og andre indsamlede midler til at kunne tilbyde ukrainere på flugt ophold.

I foråret igangsatte Folkehøjskolernes Forening en større indsamling, hvor de indsamlede midler ubeskåret gik til stipendier til ukrainske unge, der ønskede et ophold på en dansk højskole. Seks ukrainere endte med at få støtte til ophold på i alt fem forskellige højskoler.

Takket været støtte fra Entreprenør Marius Pedersens Fond har 84 unge fået støtte til højskoleophold i Danmark siden foråret 2022.

Andre nyheder

Hent flere

Vil du modtage vores nyhedsbrev?

Højskolernes nyhedsbrev er for dig, der har været på højskole, skal på højskole eller bare gerne vil vide noget om, hvad der sker i højskoleverdenen og hvad, du kan deltage i.

  • Aktuelle historier fra højskolelivet
  • Nyt om højskolekurser
  • Nyheder om Højskolesangbogen
  • Offentlige arrangementer på højskoler
  • Konkurrencer

Felter med (*) skal udfyldes