Støtteordninger og legater til soldater

For ansatte i forsvaret findes der forskellige muligheder for at få økonomisk støtte til egenbetalingen.

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen.

Soldaterlegatet er en selvstændig, privat fond, der er uafhængig af forsvaret, af forsvarets faglige organisationer og af politiske interesser.

Læs mere på Soldaterlegatets hjemmeside

Civiluddannelse

Civiluddannelse giver stampersonel, der er ansat til korttidstjeneste, mulighed for at uddanne sig. Denne uddannelse kan være med til at lette overgangen til det civile erhvervsliv. Samtidig kan den forbedre mulighederne for fortsat tjeneste i Forsvaret.

Du optjener normalt tid til civiluddannelse, når du har forrettet 33 måneders pligtig og/eller frivillig tjeneste i Forsvaret. For hver måned, du fortsætter i dit ansættelsesforhold, optjener du 1 uge. Når du har forrettet 34 måneders tjeneste, har du altså optjent adgang til 1 uges civil-uddannelse.

Læs mere om civiluddannelse

Andre tilbud til veteraner

Danske veteranhjem

Forsvarets veterancenter