Internationale elever

Kenya, Japan, Island, Polen eller Canada. Rigtig mange højskoler har elever fra andre lande end Danmark. Mange kommer fra nordiske lande, men resten af verden er også repræsenteret.

Udlændinge på højskole i Danmark

Udlændinge kan også komme på højskole i Danmark. De fleste højskoler har elever fra andre nordiske lande og resten af verden. 

Se vores hjemmeside på engelsk

Højskoler med engelsksproget undervisning

Hovedsproget på de fleste højskoler er dansk, men der findes højskoler, hvor der primært tales engelsk. Derudover findes der en del højskoler, hvor der delvist undervises på engelsk.

Se liste over højskoler, der har fag på engelsk.

 

Elever fra Grønland og Færøerne

Danske, færøske og grønlandske elever kan søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Regler for ophold og visum

Se regler for ophold og visum

Rules about visa and residence permit

Flygtninge på højskole

Flygtninge har mulighed for at komme på højskole, og bliver typisk henvist af deres kommune.