Drømmer du om at starte et nyt kapitel midt i livet? Højskolen hjælper dig på vej

Udgivet 05-03-2021

"Jeg skulle have været på højskole", er en sætning, de har hørt utallige gange på Vrå Højskole, når de holder offentlige arrangementer eller møder elevernes forældre. Det har de valgt at se som en opfordring og samtidig mulighed for at gøre deres lange højskoleophold attraktive for folk over 30.

Højskoleophold som springbræt til karriereskift

Du er midt i livet. Måske har tilværelsen taget en drejning. Børnene er blevet voksne, jobbet er ikke længere udfordrende eller spændende nok, og tiden er moden til forandring. Der er masser af gode grunde til at tage på et langt højskoleophold, selvom man er fyldt 50, men desværre er der ikke mange i denne aldersgruppe, der tilmelder sig højskolernes lange kurser. Det kan der heldigvis laves om på.

På Vrå Højskole besluttede de at tage udfordringen op for at få en mere blandet elevgruppe og vise, at et højskoleophold kan være en kæmpe gevinst - også for dem, der ikke længere er purunge:

I kraft af, at pensionsalderen skubbes, kan det blive aktuelt for rigtig mange at skulle tage to uddannelser eller skifte karriere midt i livet. Vi oplever flere, der kommer på den baggrund, og i virkeligheden kan højskolen være lige så livsafklarende for denne målgruppe som for de unge.

Helle Møller Riis, PR-medarbejder på Vrå Højskole

Og i en tid, hvor flere vil miste job i kølvandet på pandemien og bliver tvunget til at tænke i nye baner, kan højskolerne bidrage til at bygge bro til nye kapitler i livet. Det er en vigtig opgave at løfte, mener forstanderen:

I forhold til det rummelige arbejdsmarked, mangfoldigheden og vores sociale profil, er det vigtigt at tænke den målgruppe ind i vores hverdag.

Pia Schnoor, Forstander på Vrå Højskole

Læs også: Vi bringer højskoleånden ud, mens højskolerne er lukket ned

Smagsprøver på højskolelivet

Med støtte fra FFD's Mangfoldighedspulje planlagde de tre weekendworkshops, hvoraf to blev aflyst grundet corona. Den sidste derimod - en gospelworkshop - blev et tilløbsstykke med 70 deltagere. Ud af de 70 skrev 28 sig op til at få yderligere information om højskolekurser, og tre i aldersgruppen 50+ tilmeldte sig et længere kursus.

Fordelen ved at afholde weekendworkshops forud for et højskoleophold er, at der opstår en fantastisk dynamik mellem deltagerne og de højskoleelever, der går på skolen i forvejen. På den måde oplever begge parter, at aldersspændet ikke har betydning for udbyttet af højskolelivet.

Forstander Pia Schnoor og PR-medarbejder Helle Riis fortæller, at det er afgørende at kunne give en forsmag på højskolelivet:

"Når først de er inde på skolen, mærker energien og møder eleverne, behøver vi ikke at gøre så meget mere end at gøre opmærksom på de gode muligheder, der er ved et længere ophold", fortæller de.

Fagligheden trækker

Den positive dynamik kommer blandt andet til udtryk i undervisningen, hvor 50+-gruppen bliver faglige trækdyr på den måde, at de med stor faglig sult og erfaring bliver rollemodeller for de unge, fortæller Helle Møller Riis. Hvor det sociale og højskolelivet som helhed vægter tungt for de unge, er fagligheden i højsædet hos de ældre.

På Vrå Højskole oplever de, at 50+ målgruppen blandt andet bruger højskolen som springbræt til at skifte fag eller opnå nye kompetencer. Og netop fagligheden har langt bedre vilkår på et langt højskoleophold, hvor der er god tid til fordybelse og mulighed for at tilegne sig nye kompetencer, der kan blive nøglen til at turde starte på en ny uddannelse eller i et nyt fag.

Selvfølgelig er det ikke uden udfordringer at have en bredt sammensat elevgruppe. Det kræver en kritisk masse på 6-10 i den ældre aldersgruppe for, at elevholdet fungerer bedst muligt - også når undervisningen er slut, mener Pia Schnoor.

Det sociale fritidsliv på højskjolen er naturligt nok dér, hvor de forskellige livsfaser og præferencer bliver mest tydelige. Hvor de unge dyrker boblen, har det højere prioritet hos de ældre at søge ud fra boblen og opleve kulturlivet og naturen, der omgiver højskolen.

Prøv vores kursussøgning og vælg mellem 70 højskoler og mere end 200 fag