PRESSEMEDDELELSE

Ny indsamling skal give ukrainske og russiske unge ophold på danske højskoler

Udgivet 28-04-2022

Højskolerne igangsætter en indsamling, der skal hjælpe ukrainske og russiske unge med at komme på højskoleophold i Danmark.

Højskolerne står sammen for Ukraine under hashtagget #HøjskolerneForUkraine

Mange forbinder måske et højskoleophold med noget, unge mennesker tager på for at dyrke interesser, forberede sig til en uddannelse og have det sjovt i et fællesskab med andre unge.

Men opholdet kan også være et sted, hvor man møder andre synspunkter end ens egne og et sted, hvor man styrker forståelsen af andre kulturer og sit eget demokratiske engagement.

Det er ikke kun noget, danske unge skal have gavn af. Derfor gør landets højskoler nu en indsats for at tilbyde ophold til både ukrainske og russiske unge. 

På foranledning af en gruppe ukrainske højskolefolk igangsætter Folkehøjskolernes Forening i Danmark i dag en indsamling, hvor midlerne ubeskåret vil gå til stipendier til ukrainske unge, der ønsker et ophold på en dansk højskole. Ordningen vil desuden omfatte russiske unge. Foreningens håb er, at de vil kunne være med til at styrke de værdier, højskolerne bygger på, i deres eget hjemland.

Med indsamlingen håber vi at kunne give ukrainske og russiske unge, der ønsker det, et stipendie til ophold på en dansk højskole for på den måde at kunne bidrage med det, vi som højskoler kan: livsoplysning, demokratisk dannelse og mellemfolkelig forståelse

Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark

”Med indsamlingen håber vi at kunne give ukrainske og russiske unge, der ønsker det, et stipendie til ophold på en dansk højskole for på den måde at kunne bidrage med det, vi som højskoler kan: livsoplysning, demokratisk dannelse og mellemfolkelig forståelse,” siger Lisbeth Trinskjær, der er formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

”Også for de danske elever ligger der et kæmpe dannelsespotentiale. Det at leve og lære sammen med unge fra verdens brændpunkter kan gøre ubegribelige og komplekse globale problemstillinger nærværende og relevante,” tilføjer hun.

Det var i dialog med NGO’en ”Ukrainian Bildung Network” at ideen til en stipendieordning opstod. NGO’en arbejder selv på at oprette en højskolebevægelse i Ukraine, og ifølge Yurii Pyvovarenko, der er en af de ledende kræfter bag arbejdet, er håbet, at højskoleophold både kan hjælpe i den nuværende situation, men også være med til at styrke den langsigtede udvikling i landet. 

Efter krigen må vi finde løsninger og turde tale sammen om smertefulde emner i vores historie. Vi skal bevare solidariteten i Ukraine. Vi er alle forskellige, og vi bør gennem hele livet lære at kunne leve sammen og støtte hinanden

Yurii Pyvovarenko, Ukrainian Bildung Network

"Efter krigen må vi finde løsninger og turde tale sammen om smertefulde emner i vores historie. Vi skal bevare solidariteten i Ukraine. Vi er alle forskellige, og vi bør gennem hele livet lære at kunne leve sammen og støtte hinanden,” sagde Yurii Pyvovarenko i et interview på ffd.dk for nylig.

 

Donationer er nødvendige

Højskoler må ifølge loven ikke bruge skolens egne midler på at finansiere elevers ophold. Derfor er det nødvendigt at rejse midlerne andetsteds fra. Tanken er, at højskolerne nedsætter egenbetalingen for ukrainske og russiske unge til det lovbestemte minimumsbeløb, som stipendieordningen så dækker. De unge vil dermed ikke skulle betale noget selv.

De seneste uger er flere højskoler begyndt at optage ukrainske flygtninge som højskoleelever med hjælp fra lokale indsamlinger og donationer. På Idrætshøjskolen Aarhus befinder der sig lige nu fire kvinder i starten af 20’erne, som alle har skiftet deres status som flygtninge ud med den som højskoleelever.

Det at være tæt på andre elever og have timer og aktiviteter hele dagen hjælper os til at ’slå hjernen fra’. Når man holder sig i gang, er dagligdagen lettere

Alisa Malysheva, ukrainsk elev på Idrætshøjskolen Aarhus

”Det at være tæt på andre elever og have timer og aktiviteter hele dagen hjælper os til at ’slå hjernen fra’. Når man holder sig i gang, er dagligdagen lettere,” siger Alisa Malysheva, der er en af eleverne.

Indsamlingen igangsættes den 27. april og vil løbende blive vurderet for at sikre, at midlerne bliver brugt bedst muligt til gavn for de ukrainske og russiske unge.

 

HØJSKOLERNES FÆLLES INDSAMLING

Højskolerne samler ind, så ukrainske unge, og på sigt også russiske unge, kan komme på højskoleophold i Danmark. Alle indsamlede midler går ubeskåret til stipendier på danske højskoler.

Der er indsamlet...

... til fordel for ukrainske og russiske unge.

Støt med et valgfrit beløb via bankoverførsel (5301-0271806)
eller MobilePay (240316).

Støt via MobilePay

 

Beløbet dækker over private bidrag
samt en større donation fra Marius Pedersens Fond.

Højskolerne for Ukraine

Krigen raser i Ukraine. Millioner af ukrainske familier er drevet på flugt, mens andre er grebet til våben. Men selvom krigen foregår langt væk, så følges den tæt og sætter sine spor på landets højskoler.

Folkehøjskolernes Forening samler løbende højskolernes idéer og initiativer til fordel for Ukraine. Formålet er at inspirere og oplyse og måske være med til at tænde et håb i mørket.

Læs mere på vores side på hojskolerne.dk/ukraine.

Er du ansat eller elev på en højskole, så spar om aktiviteter for Ukraine i denne gruppe på Facebook.

#HøjskolerneForUkraine

Læs også:

Mette Skov Hansen
Mette Skov Hansen
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig
Kommunikation
Sara Skovborg Mortensen
International konsulent
Politik og strategi